OfficeBoard: Stavebný úrad

29.1.2020

do 14.02.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie – INS_FTTH_BA_Klincová – miestne elektronické komunikačné siete a vedenia – k. ú. Nivy v Bratislave

Mark: SÚ/CS 986/2020/3/MUH

Attachements:

28.1.2020

do 13.02.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytový dom Solivarská 21-27 – Stavebné úpravy bytu č. 63 na 6. poschodí bytového domu, Solivarská ulica č. 21 v Bratislave - k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 1481/2020/1/HST-11

Attachements:

28.1.2020

do 13.02.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením – Obnova bytového domu Budovateľská 1-7, Páričkova 3 v Bratislave – spočívajúca v predĺžení lehoty na dokončenie stavby do 05.03.2022

Mark: SÚ/CS 1179/2020/3/JLI-4

Attachements:

28.1.2020

do 13.02.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie – INS_FTTH_BA_Kvačalova – Záhradnícka, Svätoplukova, Páričkova, Miletičova, Košická ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 967/2020/4/MUH

Attachements:

28.1.2020

do 28.02.2020

Oznámenie o vstupe na pozemok – Verejná vyhláška – v katastrálnom území Nivy, obec BA-m.č. Ružinov, ul. Krížna, ul. Trnavská cesta – rekonštrukcia plynárenského zariadenia

Mark: CZ 4554/2020

Attachements:

28.1.2020

do 13.02.2020

Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia – Parkovisko pre BD 20, 22, 24, 26, 28, 30 – SO 03 Vonkajšie osvetlenie a silnoprúdové rozvody – Trenčianska ulica č. 20 - 30 v Bratislave, k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 1434/2020/3/MER

Attachements:

27.1.2020

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava - Bytové domy Domove role, " Bytové domy Domové lúky" OÚ-BA-OSZP3-2019/012842/BAB/II-EIA-r

Mark: OU-BA-OSZP3-2020/012842/017

Attachements:

27.1.2020

do 12.02.2020

Informácia o prijatí žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta –skládka CHZJD" – k.ú. Ružinov, k. ú. Vrakuňa

Mark: SÚ/CS 947/2020/2/MAM

Attachements:

24.1.2020

do 11.02.2020

Upovedomenie o odvolaní – Automatický sklad Rajo Bratislava – Studená ulica v Bratislave, k. ú. Trnávka

Mark: SÚ/CS 966/2020/1/HST

Attachements:

24.1.2020

do 11.02.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – oznamuije – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Mark: č. 07545/2020/SCDPK/2886

Attachements:

23.1.2020

do 10.02.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie a povolenie výnimky zo stavebného zákazu – „HELIPORT UNB BRATISLAVA - RUŽINOV" – Ružinovská ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 399/2020/6/MGU-8

Attachements:

23.1.2020

do 10.02.2020

Oznámenie – Začatie územného konania – „Centrálne registratúrne stredisko NDS" – ulica Domkárska, Bratislava, k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 1057/2020/1/LBR

Attachements:

23.1.2020

Rozhodnutie dodatočne povoľuje – „PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra – SO 602.00 Verejné osvetlenie časť „D" – areál PHAROS v Bratislave – k. ú. Trnávka, Bratislava

Mark: SÚ/CS 1296/2020/3/KIL-13

23.1.2020

Rozhodnutie dodatočne povoľuje – „PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra – SO 102.00 Komunikácie časť „D" – areál PHAROS v Bratislave – k. ú. Trnávka, Bratislava

Mark: SÚ/CS 1297/2020/3/KIL-12

23.1.2020

do 10.02.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Stavebné úpravy - vybúranie okenného otvoru v byte č. 5 na 2.NP v bytovom dome Miletičova 583/57, Bratislava – k. ú. Nivy v Bratislave

Mark: SÚ/CS 1090/2020/1/JAH-2

Attachements:

22.1.2020

do 07.02.2020

Predloženie odvolania po upresnení a dovybavení – Dostavba Administratívnej budovy, Tomášiková – Papraďová ul. Bratislava – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 929/2020/3/JAV/MER

Attachements:

22.1.2020

do 07.02.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu Pavlovova 16-20, 82108 Bratislava - k. ú. Nivy – oprava a zateplenie jestvujúcej stavby

Mark: SÚ/CS 1144/3/2020/JLI

Attachements:

22.1.2020

do 07.02.2020

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania – „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" – k. ú. Vrakuňa a k. ú. Ružinov

Mark: 640/2020 4588/2020-5.2.1

Attachements:

22.1.2020

do 07.02.2020

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania – „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" – k. ú. Vrakuňa a k. ú. Ružinov

Mark: 638/2020 4588/2020-5.2.1

Attachements:

22.1.2020

do 07.02.2020

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania – „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" – k. ú. Vrakuňa a k. ú. Ružinov

Mark: 636/2020 4588/2020-5.2.1

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 13 ] next page » last page »»