OfficeBoard: Stavebný úrad

21.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Galvaniho Business Centrum V - Galvaniho ulica , katastrálne územie Trnávka - Bratislava - novostavba - inžinierska stavba

Mark: SÚ/CS 13841/2019/2/MER

20.8.2019

do 05.09.2019

Rozhodnutie - dodatočne povoľuje - povoľuje užívanie stavby - ,,Priečka priechodná s dverami v spoločných častiach bytového domu" medzi bytmi F501 a F502 v bytovom dome Na križovatkách 27A, na 5.NP v sekcii F

Mark: SÚ/CS 7416/2019/7/MGU-147

Attachements:

19.8.2019

do 04.09.2019

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolaní voči územnému rozhodnutiu - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD"

Mark: SÚ/CS 4498/2019/32/MAM

Attachements:

19.8.2019

do 04.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Vybúranie okenného otvoru v byte č. 5 v bytovom dome Miletičova 583/57, Bratislava

Mark: SÚ/CS 2825/2019/2/JAH

Attachements:

15.8.2019

do 02.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania na súbor stavieb ,,Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul. ,Bratislava , stavba č. 01-06"

Mark: SÚ/CS 11755/2019/7/MAM

Attachements:

15.8.2019

Informácia o začatí stavebného konania na súbor stavieb ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2. - Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"

Mark: SÚ/CS 11755/2019/6/MAM

14.8.2019

do 02.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Trolejbusová trať obratisko Žellova - Mestská časť Bratislava - Ružinov, katastrálne územie Nivy

Mark: Č.s.: 6360/2019/CDD-6

Attachements:

14.8.2019

do 02.09.2019

Oznámenie o začatí územného konania novým účastníkom konania - ,,Bytový dom Hraničná" - novostavba - bytová budova

Mark: SÚ/CS 4213/2019/23/MAM

Attachements:

13.8.2019

do 30.08.2019

Rozhodnutie - povoľuje - Prestavba rodinného domu na polyfunkčný objekt/ateliér umelca, administratíva, služobný byt - Mlynské luhy 90, katastrálne územie Ružinov v Bratislave

Mark: SÚ/CS 4288/2019/7/ZSO - 120

Attachements:

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 3533/2019/4/ZST/MER

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 3526/2019/8/ZST/MER

Attachements:

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 3533/2019/6/ZST/MER

Attachements:

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 4097/2019/5/AJA/MER

Attachements:

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 4097/2019/3/AJA/MER

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 3526/2019/6/ZST/MER

8.8.2019

do 26.08.2019

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia stavby ,,Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM"

Mark: SÚ/CS 3012/2019/12/MAM

Attachements:

7.8.2019

do 23.08.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - BD Babuškova - stavebná úprava v byte č. 14 na 4. NP

Mark: SÚ/CS 955/2019/4/GME/HST-130

Attachements:

7.8.2019

do 23.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, 6.SC, Mlynské Nivy - zmena stavby jestvujúceho plynovodu - inžinierska energetická stavba

Mark: SÚ/CS 3208/2019/6/ZSO

Attachements:

5.8.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Administratívna budova Ružinov, Bratislava" - 7NP. južnej veže nájomné administratívne priestory Fitout Covestrovo 2, Bajkalská ulica v Bratislave

Mark: SÚ/CS 9154/2019/7/MGU-135

30.7.2019

Rozhodnutie o povolení stavby - Obytný súbor AVIDOL, 470 b.j. SO 01, Objekt A, Križovatka ulíc Galvaniho a Na križovatkách, Bratislava - novostavba

Mark: SU/CS 3224/2019/10/KIL-123 zo dňa 26. 07. 2019

«« first page « previous page [ 1 / 11 ] next page » last page »»