OfficeBoard: Stavebný úrad

6.12.2019

do 27.12.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením - ,,Obnova bytového domu Budovateľská 1 - 7, Páričkova 3 v Bratislave - k. ú. Nivy - spočívajúca v predĺžení lehoty na dokončenie stavby do 05.03.2022

Mark: SÚ/CS 18862/2019/2/JLI

Attachements:

6.12.2019

do 27.12.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred dokončením - ,,Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Mark: č. 20224/2019/SCDPK/97934

Attachements:

5.12.2019

do 23.12.2019

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a začatí územného konania o výnimke zo stavebného zákazu - ,,HELIPORT UNB BRATISLAVA - RUŽINOV" - Ružinovská ulica v Bratislave, k.ú. Ružinov

Mark: SU/CS 18066/2019/6/MGU

Attachements:

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. Etapa" - k. ú. Nivy

Mark: SU/CS 18866/2019/3/KIL

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA" - SO 800b/SO 206 Sadové úpravy pre objekt SO 206 - k. ú. Nivy

Mark: SU/CS 18865/2019/3/KIL

5.12.2019

do 23.12.2019

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia - ,,Polyfunkčný komplex Klingerka" - opravuje miesto stavby

Mark: SU/CS 16395/2019/2/KIL

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - vydáva stavebné povolenie - Obnova bytového domu Narcisova 2-4, Bratislava - Narcisová 796/2, 4 v Bratislave - k. ú. Ružinov

Mark: SU/CS 16430/2019/3/JAH-220

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu v užívaní - Polyfunkčná budova - Nebytový priestor č.1-P1 - Kaštieľska 2 - k. ú. Ružinov, Bratislava

Mark: SU/CS 14832/6/JLI-222

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - ustanovuje opatrovníka - Ing. Martin Guldan, PhD.,- ,,Nadstavba bytového domu Bazová 7"- k. ú. Nivy, Bratislava

Mark: SÚ/CS 18661/2019/2/MAM

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obnova bytového domu Trebišovská 15-21 - Výmena výťahov s vytvorením novej výťahovej stanice - Trebišovská ulica 15, 17, 19, 21 v Bratislave - k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 17999/2019/2/LBR

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie o povolení odstránení stavby - ,,Administratívna budova"- Jarabinková 4, Bratislava, k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 16523/2019/3/LBR-26

Attachements:

2.12.2019

do 18.12.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - ,,Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava"- SO 07 Prípojka elektro NN - k. ú. Nivy

Mark: SU/CS 18666/2019/2/KIL

Attachements:

2.12.2019

do 18.12.2019

Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia - ,,Výhrevňa juh"- Vlčie hrdlo, Bratislava - ,,Plynofikácia HK1 vo Výhrevni juh"

Mark: 7922/37/2019-39167/2019/370680105/Z7-SP

Attachements:

27.11.2019

do 13.12.2019

Rozhodnutie - zastavuje konanie - PRIMA PARK - BYTOVÝ DOM, Jašíkova ul., Bratislava-Ružinov - II. etapa - k. ú. Ružinov - novostavba - bytová budova

Mark: SÚ/CS 3936/2019/33/MAM-43

Attachements:

27.11.2019

do 13.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 41 v bytovom dome Astrová 52, Bratislava - k. ú. Ružinov - zmena dokončenej stavby

Mark: SÚ/CS 16381/2019/3/JAH-214

Attachements:

27.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor IV. etapa"- Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy - novostavba

Mark: SÚ/CS 13815/2019/15/MER-128

26.11.2019

do 12.12.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,FTTH Bratislava, Prievoz, časť 1" - západná časť lokality Prievoz, k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 3626/2019/10/MER/MUH-40

Attachements:

26.11.2019

do 12.12.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2" - východná časť lokality Prievoz, k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 3625/2019/9/MER/MUH-39

Attachements:

26.11.2019

do 12.12.2019

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Administratívne objekty SO 01 a SO 02 - lokalita Vlčie hrdlo, Slovnaftská ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 7452/2019/13/KUC

Attachements:

22.11.2019

do 10.12.2019

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Objekt s kancelárskymi priestormi - lokalita Vlčie hrdlo, Slovnaftská ul. v Bratislave - k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 13154/2019/4/KUC

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 12 ] next page » last page »»