OfficeBoard: Stavebný úrad

3.7.2020

do 21.07.2020

Rozhodnutie – predlžuje platnosť – „Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I. časť: Rekonštrukcia parkoviska" – Mestská časť Bratislava – Vrakuňa - k. ú. Vrakuňa – Mestská časť Bratislava – Ružinov - k. ú. Ružinov

Mark: Č.s.:05988/2020/CDD-3

Attachements:

3.7.2020

do 21.07.2020

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever"

Mark: č. 07545/2020/SCDPK/50670

Attachements:

1.7.2020

do 17.07.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby – Obchodný priestor P4b, Polyfunkčný komplex – Trnavská cesta 74A – k. ú. Ružinov v Bratislave

Mark: SÚ/CS 7193/2020/4/ZSO

Attachements:

1.7.2020

do 17.07.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby – CityPark Ružinov – byt č. 220 - A – Plynárenská ulica 3D v Bratislave, byt č. 220 – A, 2.NP – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 4410/2020/3/ZSO

Attachements:

1.7.2020

do 17.07.2020

Rozhodnutie – rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – „Rekreačná chata" – záhradkárska oblasť Mokráň záhon v Bratislave – k. ú. Trnávka Bratislava

Mark: SÚ/CS 4423/2020/6/ZSO-94

Attachements:

1.7.2020

do 17.07.2020

Oprava zrejmej nesprávnosti – opravuje zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. SU/CS 8473/2020/4/MGU-20 zo dňa 19.05.2020 – územné rozhodnutie na stavbu „INS_FTTH_BA_Bulharská

Mark: SÚ/CS 8473/2020/5/MGU

Attachements:

1.7.2020

Žiadosť o zverejnenie písomnosti – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, katastrálne územie Ružinov – návrh na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením"

Mark: OU-BA-OVBP2-2020/89574/GRJ

29.6.2020

Informácia o začatí konania o zmene stavby pred dokončením súboru stavieb

Mark: SÚ/CS 8887/2020/2/MAM

29.6.2020

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – „Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy" – „Areál „Cvernovky" , Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 8832/2020/5/KIL

24.6.2020

do 10.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 8006/2020/6/MER

Attachements:

24.6.2020

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na Výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 8006/2020/4/MER

24.6.2020

do 10.07.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Obnova bytového domu Kvačalova 12, 14, Bratislava – k. ú. Nivy v Bratislave

Mark: SÚ/CS 6384/2020/2/ZSO-90

Attachements:

24.6.2020

do 10.07.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Prestavba haly na Garni Hotel" – Spevnené plochy – Páričkova ulica č.1 v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 4492/2020/4/MUH-91

Attachements:

23.6.2020

do 09.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Parkovacie stojiská na Komárňanskej ulici – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 8936/2020/2/JLI

Attachements:

23.6.2020

do 09.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Vybúranie okenného otvoru – Miletičova 65, byt č. 4 – bytový dom na ulici Miletičova v Bratislave – k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 8838/2020/2/JLI

Attachements:

22.6.2020

do 08.07.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Obnova bytového domu Komárnícká 22, 24, Bratislava – k. ú. Ružinov v Bratislave

Mark: SÚ/CS 5759/2020/3/ZSO-88

Attachements:

22.6.2020

do 08.07.2020

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Obnova BD – LÍŠČIE NIVY 12 v Bratislave – k. ú. Nivy, Bratislava

Mark: SÚ/CS 9427/2020/2/MBR

Attachements:

22.6.2020

do 08.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania na časť stavby „Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave" – v k. ú. Nivy, medzi Bazovou a Kulíškovou ulicou v Bratislave

Mark: SÚ/CS 7908/2020/3/MAM

Attachements:

22.6.2020

Informácia o začatí stavebného konania na časť stavby „Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave" – v k. ú. Nivy, medzi Bazovou a Kulíškovou ulicou v Bratislave

Mark: SÚ/CS 7908/2020/2/MAM

22.6.2020

do 08.07.2020

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania voči rozhodnutiu o zastavení územného konania stavby „BYTOVÝ DOM HRANIČNÁ" – Hraničná ulica v Bratislave – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 66/2020/20/MGU

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 15 ] next page » last page »»