Úradná tabuľa: Stavebný úrad

17.7.2019

do 02.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INS_FTTH_BA_Ondavská" - katastrálne územie Nivy, Bratislava - Slovak Telekom, a.s.

Značka: OU-BA-OVBP2- 2019/17587/MES

Deň doručenia: 01.08.2019

Prílohy:

17.7.2019

do 02.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INNS_FTTH_BA_Rožňavská_ Baumax" v katastrálnom území Trnávka - Slovak Telekom, a.s.

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/74313/MES

Deň doručenia: 01.08.2019

Prílohy:

16.7.2019

do 01.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INS_FTTH_BA_Turčianska" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s.

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/17586/MES

Deň doručenia: 31.07.2019

Prílohy:

12.7.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" - nová stavba - zamedzenie šíreniu kontaminácie

Značka: SÚ/CS 4498/2019/22/MAM-23

do doby nadobudnutia právoplatnosti

12.7.2019

do 30.07.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" - nová stavba - zamedzenie šíreniu kontaminácie

Značka: SÚ/CS 4498/2019/22/MAM-23

Deň doručenia: 29.07.2019

Prílohy:

12.7.2019

do 30.07.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Mestská vila Elisabeth - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa" - nebytový priestor č. 5, priestor 1.14 na 1. NP - Bajkalská 45A

Značka: SÚ/CS 12591/2019/2/ZSO

Deň doručenia: 29.07.2019

Prílohy:

9.7.2019

do 25.07.2019

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu MČ Bratislava - Ružinov č. SÚ/CS 3002/2019/12/KIL-9 zo dňa 24.04.2019 - ,,Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" - Areál ,,Cvernovky" , Páričkova - Svätoplukova - Košická ul.

Značka: SÚ/CS 3002/2019/23/KIL

Deň doručenia: 24.04.2019

Prílohy:

8.7.2019

do 24.07.2019

Rozhodnutie - prerušuje konanie vo veci vydania územného rozhodnutia stavby: „BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry" (ďalej len „stavba") - Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave

Značka: SÚ/CS 7956/2019/47/KIL

Deň doručenia: 23.07.2019

Prílohy:

4.7.2019

do 22.07.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Obnova a modernizácia bytového domu Astrová 54 – 56" - katastrálne územie Ružinov Bratislava - zmena dokončenej stavby

Značka: SÚ/CS 7284/2019/2/MBR

Deň doručenia: 19.07.2019

Prílohy:

3.7.2019

do 19.07.2019

Rozhodnutie - povoľuje odstránenie - „záhradná chata" - Mokráň Záhon, súpisné číslo 141 - príprava pozemku na novú výstavbu

Značka: SÚ/CS 9294/2019/3/ZSO-12

Deň doručenia: 18.07.2019

Prílohy:

3.7.2019

do 19.07.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu Košická 16, 18 a Oravská 2, 4 Bratislava - zmena dokončenej stavby - rekonštrukcia objektu

Značka: SÚ/CS 2814/2019/4/ZSO-107

Deň doručenia: 18.07.2019

Prílohy:

2.7.2019

do 18.07.2019

Rozhodnutie - predlžuje lehotu - na doplnenie podania do 30. 09. 2019 - územie bývalej skládky chemického odpadu CHZJD - na rozhraní katastrálneho územia Ružinov a katastrálneho územia Vrakuňa, Bratislava

Značka: č. 1632/8462/2016/23/SU/JG

Deň doručenia: 17.07.2019

Prílohy:

2.7.2019

do 18.07.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom - ,,Obnova bytového domu" - Svätoplukova 12, 14, 16 v Bratislvave - zmena dokončenej stavby

Značka: SÚ/CS 5749/2019/5/ZSO-94

Deň doručenia: 17.07.2019

Prílohy:

2.7.2019

do 18.07.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby č. 21 - ,,SKLADOVÁ HALA" - ul. Stará Ivanská cesta, Trnávka, Bratislava

Značka: SÚ/CS 4597/2019/2/KIL-21

Deň doručenia: 17.07.2019

Prílohy:

2.7.2019

do 18.07.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - ,,Objekt obchodu a nevýrobných služieb s výstavnými priestormi a služobným bytom" - Domové role, Bratislava - novostavba

Značka: SÚ/CS 10838/2019/3/LBR

Deň doručenia: 17.07.2019

Prílohy:

2.7.2019

do 18.07.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Obnova bytového domu, súpisné číslo stavby 270, Mraziarenská ulica č. 1, 3, 5 v Bratislave, územie Nivy - zmena dokončenej stavby

Značka: SÚ/CS 612/2019/6/MBR-99

Deň doručenia: 17.07.2019

Prílohy:

27.6.2019

Rozhodnutie - vydáva - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave

Značka: SÚ/CS 3425/2019/23/MER-20

do doby nadobudnutia právoplatnosti

26.6.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa - IO 06 NN rozvody II. fáza - Bajkalská ulica v Bratislave - novostavba - inžinierska stavba - miestny rozvod elektriny

Značka: SÚ/CS 4311/2019/11/ESK/MER-106

do doby nadobudnutia právoplatnosti

21.6.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Obytný súbor AVIDOL, 470 b. j. - II. etapa - územie ohraničené Galvaniho ul. a navrhovaným predĺžením ul. Na križovatkách v Bratislave

Značka: SÚ/CS 2943/2019/12/SIV/MER-107

do doby nadobudnutia právoplatnosti

20.6.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III. etapa - Bajkalská ulica v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 5414/2019/9/AJA/MER-105

do doby nadobudnutia právoplatnosti

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»