Úradná tabuľa: Stavebný úrad

6.2.2020

do 24.02.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Nadstavba bytového domu, Dohnányho 4,6, Bratislava" – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 1151/2020/4/MSU-15

Deň doručenia: 21.02.2020

Prílohy:

6.2.2020

do 24.02.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – „Jednotné centrum riadenia dopravy"– Domkárska ulica, v k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 5148/2020/1/HBA

Deň doručenia: 21.02.2020

Prílohy:

4.2.2020

do 20.02.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Obnova bytového domu STARÉ ZÁHRADY 10-14, Bratislava" – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 1251/2020/4/MGU

Deň doručenia: 19.02.2020

Prílohy:

4.2.2020

do 20.02.2020

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby – povoľuje zmenu v užívaní – „Administratívna budova Strojnícka 8, 2 poschodie nebytový priestor č. 205" – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 3557/2020/3/LBR-19

Deň doručenia: 19.02.2020

Prílohy:

4.2.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava" - SO 03.9 - Drobná architektúra – územie ohraničené Jarbinkovou ulicou a ulicou Mlynské Nivy v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 3698/2020/4/MER-26

do doby nadobudnutia právoplatnosti

4.2.2020

do 20.02.2020

Rozhodnutie – povoľuje – „Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" – Areál „Cvernovky" – Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 442/2020/9/KIL-14

Deň doručenia: 19.02.2020

Prílohy:

4.2.2020

Rozhodnutie – povoľuje – „Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" – Areál „Cvernovky" – Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 442/200/9/KIL-14

do doby nadobudnutia právoplatnosti

3.2.2020

do 19.02.2020

Oznámenie o začatí územného konania – oznamuje – Rodinný dom – Bratislava Nové záhrady VII, k. ú. Ružinov – novostavba rodinného domu

Značka: SÚ/CS 1094/2020/2/HST

Deň doručenia: 18.02.2020

Prílohy:

3.2.2020

do 19.02.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu v užívaní – Polyfunkčný objekt DOAS, Košická 49, Bratislava - VIKTÓRIA – SO 01 Vlastný objekt – Blok B – Zariadenie obchodu – priestor č. BOP8 na prvom nadzemnom podlaží – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 163/2020/6/MER-25

Deň doručenia: 18.02.2020

Prílohy:

3.2.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivánska cesta, Bratislava, k.ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 378/2020/5/MAM-10

do doby nadobudnutia právoplatnosti

31.1.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo – Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave, k.ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 1077/2020/3/MER-13

do doby nadobudnutia právoplatnosti

31.1.2020

Informácia o začatí stavebného konania na stavbu „Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave" spojeného s konaním o odstránení stavby – Bazová ulica v Bratislave, k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 1379/2020/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

30.1.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – nájomný priestor firmy MEDIREX – 2. časť – Galvániho ulica 17 v Bratislave, stavba Galvaniho Business centrum IV – k. ú. Trnávka, Bratislava

Značka: SÚ/CS 1562/2020/3/MER-18

do doby nadobudnutia právoplatnosti

30.1.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „Administratívna budova Ružinov, Bratislava" - 2NP. južnej veže nájomné administratívne priestory FITOUT NESTLÉ – Bajkalská ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 5117/2020/3/MGU-22

do doby nadobudnutia právoplatnosti

28.1.2020

do 28.02.2020

Oznámenie o vstupe na pozemok – Verejná vyhláška – v katastrálnom území Nivy, obec BA-m.č. Ružinov, ul. Krížna, ul. Trnavská cesta – rekonštrukcia plynárenského zariadenia

Značka: CZ 4554/2020

Deň doručenia: 27.02.2020

Prílohy:

27.1.2020

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava - Bytové domy Domove role, " Bytové domy Domové lúky" OÚ-BA-OSZP3-2019/012842/BAB/II-EIA-r

Značka: OU-BA-OSZP3-2020/012842/017

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava k posudzovaniu vplyvu stavby na životného prostredie - EIA

Prílohy:

23.1.2020

Rozhodnutie dodatočne povoľuje – „PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra – SO 602.00 Verejné osvetlenie časť „D" – areál PHAROS v Bratislave – k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 1296/2020/3/KIL-13

do doby nadobudnutia právoplatnosti

23.1.2020

Rozhodnutie dodatočne povoľuje – „PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra – SO 102.00 Komunikácie časť „D" – areál PHAROS v Bratislave – k. ú. Trnávka, Bratislava

Značka: SÚ/CS 1297/2020/3/KIL-12

do doby nadobudnutia právoplatnosti

21.1.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL MLynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA – SO 502a/SO 209 káblová prípojka NN pre objekt 209 - k. ú. Nivy, Bratislava – inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 985/2020/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

21.1.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA - SO 700 Komunikácie, parkoviská a chodníky - Hraničná ul., k. ú. Nivy, Bratislava

Značka: SÚ/CS 984/2019/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania