Úradná tabuľa: Stavebný úrad

21.1.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL MLynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA – SO 502a/SO 209 káblová prípojka NN pre objekt 209 - k. ú. Nivy, Bratislava – inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 985/2020/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

21.1.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA - SO 700 Komunikácie, parkoviská a chodníky - Hraničná ul., k. ú. Nivy, Bratislava

Značka: SÚ/CS 984/2019/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

17.1.2020

do 04.02.2020

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou - Stavebné úpravy bytu č.14 na 2.NP bytového domu Podlučinského 11, Bratislava - k. ú. Ružinov v Bratislve

Značka: SÚ/CS 1051/2020/1/JAH

Deň doručenia: 03.02.2020

Prílohy:

16.1.2020

do 03.02.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania - „BA_Ružinov, Vlčie hrdlo, (stavba R7), VNK, TS" - lokalita Vlčie hrdlo, v k. ú. Ružinov v Bratislave

Značka: SÚ/CS 390/2020/1/MUH

Deň doručenia: 31.01.2020

Prílohy:

14.1.2020

do 30.01.2020

Rozhodnutie - prerušuje stavebné konanie - „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, II. etapa"

Značka: č. 04363/2020/SCDPK/1355

Deň doručenia: 29.01.2020

Prílohy:

13.1.2020

do 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb - Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby - k. ú. Nivy Bratislava - (presné miesto stavby viď. príloha)

Značka: SÚ/CS 169/2020/5/MER

Deň doručenia: 28.01.2020

Prílohy:

13.1.2020

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb - Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby - k. ú. Nivy Bratislava - (presné miesto stavby viď. príloha)

Značka: SÚ/CS 169/2020/3/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

13.1.2020

do 29.01.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania – „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa" - k. ú. Trnávka, Vrakuňa, Most pri Bratislave a Farná

Značka: Číslo: 5138/2020/ŠSÚ-3

Deň doručenia: 28.01.2020

Prílohy:

10.1.2020

do 28.01.2020

Kolaudačné rozhodnutie - povoľuje užívanie - „Nadstavba 8 bytových jednotiek, Miletičová 72, Bratislava" - k.ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 14967/2019/5/KIL-227

Deň doručenia: 27.01.2020

Prílohy:

10.1.2020

do 28.01.2020

Oznámenie o možnosti vyjadriť sa k novým podkladom rozhodnutia - „nebytový priestor č. 1" - na prízemí bytového domu Karadžičova 6, k. ú. Nivy v Bratislave - zmena dokončenej stavby

Značka: SÚ/CS 249/2020/1/MSU

Deň doručenia: 27.01.2020

Prílohy:

8.1.2020

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta - k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 16365/2019/8/MAM-237

do doby nadobudnutia právoplatnosti

19.12.2019

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - „Námestie a podzemné garáže pre pradiareň BCT" - Areál „Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 19465/2019/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

19.12.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - „Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava - I. etapa" - územie ohraničené Jarabinkovou ulicou a ulicou Mlynské Nivy v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 3456/2019/25/MER-235

do doby nadobudnutia právoplatnosti

16.12.2019

Informácia o začatí stavebného konania stavby ,,Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta" - Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta v Bratislave - k. ú Trnávka

Značka: SÚ/CS 18837/2019/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

12.12.2019

Zverejnenie informácie o podaní návrhu - ,,Polyfunkčný komplex Klingerka-Bratislava"- zverejňuje kópiu návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia

Značka: SÚ/CS 16653/2019/6/KIL

do doby právoplatného ukončenia zmeny územného rozhodnutia

9.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 4097/2019/11/AJA/MER-210

do doby nadobudnutia právoplatnosti

9.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 3526/2019/17/ZST/MER-209

do doby nadobudnutia právoplatnosti

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. Etapa" - k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 18866/2019/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA" - SO 800b/SO 206 Sadové úpravy pre objekt SO 206 - k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 18865/2019/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

27.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor IV. etapa"- Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy - novostavba

Značka: SÚ/CS 13815/2019/15/MER-128

do doby nadobudnutia právoplatnosti