Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014) – KFPČaI

predseda: Ing. Ján Junas
podpredseda : Ing. Michal Kocián
zapisovateľka: Emilie Sihelníková tel: +421 2 4828 4401

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2014
2013
2012
2011