Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 19.09.2011

Program

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2011
  3. Rôzne