Všeobecne záväzné nariadenia

12/2016

Dátum zverejnenia: 28.04.2016
Dátum účinnosti: 13.05.2016

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

ruší VZN 2/2011, ruší VZN 38/2014, ruší VZN 37/2014