Všeobecne záväzné nariadenia

38/2014

Dátum zverejnenia: 26.06.2014
Dátum účinnosti: 01.07.2014

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

dopĺňa VZN 2/2011, dopĺňa VZN 37/2014

bolo zrušené s VZN 12/2016