Všeobecne záväzné nariadenia

2/2011

Dátum zverejnenia: 01.07.2011
Dátum účinnosti: 01.07.2011

O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.

bolo zrušené s VZN 12/2016, doplnené VZN 38/2014, doplnené VZN 37/2014