Všeobecne záväzné nariadenia

8/2019

Dátum zverejnenia: 02.07.2019
Dátum účinnosti: 17.07.2019

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

dopĺňa VZN 25/2018, dopĺňa VZN 21/2017

doplnené VZN 19/2019