Všeobecne záväzné nariadenia

25/2018

Dátum zverejnenia: 13.06.2018
Dátum účinnosti: 28.06.2018

o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

dopĺňa VZN 21/2017

doplnené VZN 8/2019