Všeobecne záväzné nariadenia

19/2019

Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 31.12.2019

o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

dopĺňa VZN 8/2019, dopĺňa VZN 21/2017