Všeobecne záväzné nariadenia

21/2017

Dátum zverejnenia: 08.01.2018
Dátum účinnosti: 23.01.2018

o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

doplnené VZN 8/2019, doplnené VZN 25/2018, doplnené VZN 19/2019