Všeobecne záväzné nariadenia

21/2017

o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

doplnené VZN 25/2018, doplnené VZN 8/2019