Všeobecne záväzné nariadenia

25/2012

Dátum zverejnenia: 17.12.2012
Dátum účinnosti: 01.02.2013

O určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov

dopĺňa VZN 14/2019

doplnené VZN 32/2013, doplnené VZN 34/2013