Všeobecne záväzné nariadenia

14/2019

Dátum zverejnenia: 23.10.2019
Dátum účinnosti: 01.01.2020

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava

doplnené VZN 25/2012