Všeobecne záväzné nariadenia

32/2013

Dátum zverejnenia: 11.11.2013
Dátum účinnosti: 01.01.2014

O určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov

dopĺňa VZN 25/2012

doplnené VZN 34/2013