Všeobecne záväzné nariadenia

12/2019

Dátum zverejnenia: 23.10.2019
Dátum účinnosti: 07.11.2019

o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2 v Bratislave