Všeobecne záväzné nariadenia

13/2019

Dátum zverejnenia: 23.10.2019
Dátum účinnosti: 07.11.2019

o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava