Všeobecne záväzné nariadenia

10/2012

Dátum zverejnenia: 15.02.2012
Dátum účinnosti: 01.03.2012

Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov.

doplnené VZN 24/2020, doplnené VZN 9/2019, doplnené VZN 26/2018