Všeobecne záväzné nariadenia

26/2018

Dátum zverejnenia: 01.08.2018
Dátum účinnosti: 16.08.2018

Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov

dopĺňa VZN 10/2012