Všeobecne záväzné nariadenia

26/2018

Dátum zverejnenia: 06.07.2018
Dátum účinnosti: 20.07.2018

Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov

dopĺňa VZN 10/2012