Úradná tabuľa: Zámery, verejné súťaže a dražby

18.6.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: 180068

Prílohy:

30.5.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 27543/12