Úradná tabuľa: Zámery, verejné súťaže a dražby

13.11.2019

do 16.12.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: DU-POS DD 68/2019

Prílohy:

11.11.2019

do 19.12.2019

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Značka: EX 1005/2019

Prílohy:

11.11.2019

do 09.12.2019

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Značka: BS 19-06202

Prílohy:

17.10.2019

do 20.11.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 10/2017

Prílohy:

30.5.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 27543/12