OfficeBoard: Zámery, verejné súťaže a dražby

3.8.2020

do 24.08.2020

Drazba_Vranovic EX 328EX 399/20

Mark: ZST2

Attachements:

24.7.2020

do 14.08.2020

Drazba_Kruty EX 39108/15

Mark: ZST2

Attachements:

24.7.2020

do 14.08.2020

Drazba 03/2020 Centrum Financnej Konsolidacie s.r.o.

Mark: ZST2

Attachements:

24.7.2020

do 14.08.2020

Drazba_Kruty EX 15730/17

Mark: ZST2

Attachements:

24.7.2020

do 14.08.2020

Drazba_Kruty EX 13433/16

Mark: ZST2

Attachements:

30.5.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 27543/12