Všeobecne záväzné nariadenia

6/2015

Dátum zverejnenia: 25.09.2015
Dátum účinnosti: 12.10.2015

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov

ruší VZN 2/2003

doplnené VZN 20/2020