Všeobecne záväzné nariadenia

2/2003

Dátum zverejnenia: 10.07.2003
Dátum účinnosti: 25.07.2003

O niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti.

bolo zrušené s VZN 6/2015