Všeobecne záväzné nariadenia

20/2020

Dátum zverejnenia: 18.02.2020
Dátum účinnosti: 04.02.2020

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov

dopĺňa VZN 6/2015