Všeobecne záväzné nariadenia

4/2008

Dátum zverejnenia: 01.01.2009
Dátum účinnosti: 18.02.2001

O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

doplnené VZN 4/2015, bolo zrušené s VZN 10/2015