Všeobecne záväzné nariadenia

10/2015

Dátum zverejnenia: 01.12.2015
Dátum účinnosti: 01.01.2016

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

ruší VZN 4/2008, ruší VZN 4/2015