Všeobecne záväzné nariadenia

11/2015

Dátum zverejnenia: 21.12.2015
Dátum účinnosti: 05.01.2016

o umiestňovaní volebných plagátov

ruší VZN 7/2004

bolo zrušené s VZN 1/2019