Všeobecne záväzné nariadenia

7/2004

Dátum zverejnenia: 15.05.2004
Dátum účinnosti: 15.05.2004

O umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov

bolo zrušené s VZN 11/2015