Všeobecne záväzné nariadenia

1/2015

Dátum zverejnenia: 11.03.2015
Dátum účinnosti: 11.03.2015

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti

dopĺňa VZN 17/2001

bolo zrušené s VZN 20/2017