Všeobecne záväzné nariadenia

20/2017

Dátum zverejnenia: 20.10.2017
Dátum účinnosti: 04.11.2017

o používaní symbolov a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov

ruší VZN 1/2015