Všeobecne záväzné nariadenia

20/2017

o používaní symbolov a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov

ruší VZN 1/2015