Všeobecne záväzné nariadenia

17/2001

Dátum zverejnenia: 01.08.2001
Dátum účinnosti: 01.08.2001

O používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti.

doplnené VZN 1/2015