Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 09.03.2018 o 14:00

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXXV. MZ MC Bratislava-Ružinov, konaného dňa 09.03.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - Voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - Voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - Doplnenie programu (Ing. Patoprstý) - doplnenie bodu Rôzne
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - Doplnenie programu (Mgr. Matúšek) - Znečisťovanie ŽP stanicami mobilných operátorov (eLektrosmog)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík


   Proti:

Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Martin Pener    


   Nehlasovali:

Ing.arch. Lucia Štasselová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - Doplnenie programu (Ing. Šimončičová) - Riešenie vlastníctva infraštrukturálnych stavieb v MČ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - Program ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Riešenie vlastníctva verejných infraštruktúr stavieb v MČ BA Ružinov - NU v zmysle materiálu pozmenený autoremedúrou
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Prerokovanie územných plánov zón a stavebných uzáver v Ružinove - pozmeňujúci NU (Ing. Tomášková) - vyňať zmluvy na 3 ÚPNZ (okolie Štrkoveckého jazera)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 5
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová      


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Dr. Pavol Jusko Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Prerokovanie územných plánov zón a stavebných uzáver v Ružinove - NU v zmysle materiálu - ako celok (upravený)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu zóny Prievoz ­ východ - hlasovanie za vystúpenie občana
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu zóny Prievoz ­ východ - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Anna Reinerová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu zóny Prievoz ­ západ - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Nekoordinovaná a mohutná výstavba základňových staníc mobilných operátorov - doplnenie NU (Ing. Sloboda) - príprava stratégie pre problematiku škodlivosti a znečistení ŽP vysielačmi
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Ing. Vladimír Sloboda      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Dr. Pavol Jusko    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Nekoordinovaná a mohutná výstavba základňových staníc mobilných operátorov - doplnenie NU (Ing. arch. Štasselová) - rozšíriť správu o zdravotnom stave obyvateľstva spracovanú hl.m. SR o problematiku elektrosmogu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková    


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Nekoordinovaná a mohutná výstavba základňových staníc mobilných operátorov - uznsesenie ako celok (doplnené)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Martin Pener
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Rôzne - hlasovanie za vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Lazík      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Rôzne - NU (PhDr. Guldan) - k investičnému zámeru "Rezidenčný komplex na Konopnej ul."
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Tatiana Tomášková    


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Dr. Pavol Jusko    

Záznam zasadnutia