Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 26.06.2018 o 14:00

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXXVIII. MZ MC Bratislava-Ružinov, konaného dňa 26.06.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - hlasovanie o zverejnenom programe
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 - NU (JUDr. Vojtašovič)-presun 30 tis. Eur z RŠK na sociálne služby, z poliožky kultúra do prebytku rozpočtu MČ 195 tis. Eur
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Vladimír Sloboda  


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martin Pener  


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 - NU (Ing. Drozd) - záväzok 250 tis. Eur z rezervného fondu na rekonštrukciu ZUŠ Exnárova-budova na Uránovej ul.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 4
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Jozef Matúšek Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová      


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Dr. Pavol Jusko Ing. Martin Patoprstý  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 - NU (Ing. Reinerová, Ing. Patoprstý) - presun 5 tis. Eur z položky verejná zeleň na zastrešetnie detských ihrísk
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Martin Lazík Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 - NU (Mgr. Matúšek) - zapojenie 50 tis. Eur z rezervného fondu na rekonštrukciu detského ihriska na Palkovičovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová


   Proti:

Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 - NU (PhDr. Guldan) - zapojenie 400 tis. Eur z rezervného fondu na odkúpenie Prievozskej radnice
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 - NU ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd      


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Výročná správa o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.01.2017 až 31.12.2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Vladimír Sloboda      


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martina Fondrková Ing. Peter Turlík  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko


   Nehlasovali:

Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2017 - hlasovanie za vystúpenie občana
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová    


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Ferák Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Zásady poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.
Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov - NU (PhDr. Guldan) - vypustiť v čl. 3, ods. 2
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 6
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 8
Prítomní: 21


   Za:

PhDr. Patrik Guldan      


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková    


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík    


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Ing. Anna Reinerová JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov - NU (Ing. Šimončičová) - vypracovať pravidlá pre použite fondu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová    


   Proti:

JUDr. Daniela Šurinová      


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík    


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 12.
Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.
Návrh Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Ružinov na roky 2017 - 2021 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Vladimír Sloboda      


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Vyhlásenie OVS o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP 3 v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ulici v Bratislave SO 02 blok D“ - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Ing. Martin Patoprstý
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová    


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 15.
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60. - hlasovanie za ukončenie diskusie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Ing. Martin Patoprstý  


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Jozef Matúšek Ing. Vladimír Sloboda  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60. - NU (Ing. Slobod) - návrh na zrušenie OVS
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 10
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová      


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová


   Nehlasovali:

Mgr. Jozef Matúšek Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v mestskej časti Bratislava-Ružinov pre volebné obdobie 2018 - 2022 - hlasovanie za alternatívu A - 15 poslancov v budúcom volebnom období
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 16
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková


   Zdržali sa:

Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 16.
Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v mestskej časti Bratislava-Ružinov pre volebné obdobie 2018 - 2022 - hlasovanie za alternatívu B - 25 poslancov v budúcom volebnom období
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 16.
Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v mestskej časti Bratislava-Ružinov pre volebné obdobie 2018 - 2022 - NU ako celok - A) 9 volebných obvodov, B) 25 poslancov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 17.
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov na volebné obdobie rokov 2018 ­ 2022 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Ing. Vladimír Sloboda  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 18.
Návrh Grantový program 2018 ­ využitie predpokladaného zostatku finančných prostriedkov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Mgr. Martin Ferák      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Ing. Martin Patoprstý  


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 19.
Petícia za reguláciu územia ÚPN-Z Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská ­ Drieňová - NU v zmysle materiálu - zmätočné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 19.
Petícia za reguláciu územia ÚPN-Z Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská ­ Drieňová - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Jozef Matúšek


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 20.
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Ružinov na 2. polrok 2018 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 21.
Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami ZŠ Vrútocká - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 22.
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Mgr. Martin Lazík Ing. Katarína Šimončičová  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 24.
Rôzne - NU (JUDr. Vojtašovič) - z každej OVS zverejniť zápisnicu a ponuky uchádzačov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Ing.arch. Lucia Štasselová      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 24.
Rôzne - NU (Dr. Jusko) - rokovať s RPV-PS o možnosti využívať parkovisko trhoviska Miletičova
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová


   Nehlasovali:

MVDr Marián Gajdoš      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 24.
Rôzne - NU (Mgr. Adamec + 16 poslancov) - potvrdenie uznesenia č. 607/XXXVI/2018 z 24.4.2018 - neschválené
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener  


   Zdržali sa:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová  


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 24.
Rôzne - NU (Mgr. Adamec + 16 poslancov) - potvrdenie uznesenia č. 609/XXXVI/2018 z 24.4.2018 - neschválené
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 24.
Rôzne - NU (Mgr. Adamec + 16 poslancov) - potvrdenie uznesenia č. 610/XXXVI/2018 z 24.4.2018 - schválené
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Mgr. Martin Pener      


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš Ing.arch. Lucia Štasselová    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 24.
Rôzne - NU (Mgr. Adamec + 16 poslancov) - vyslovenie nedôvery starostovi
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener  


   Zdržali sa:

Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 24.
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Mgr. Martin Pener      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec      


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek    

Záznam zasadnutia