Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 10.12.2013

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXXIII. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 10.12.2013Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - overovatelia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie petície Ostredky -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie petície Ostredky -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Návrh na prenájom nebytových priestorov Základnej školy Vrútocká 58, Bratislava, pre súkromnú Základnú umeleckú školu Art Pegas, Tupolevova 20, 851 02 Bratislava,z dôvodu hodného osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2016 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

 Radovan Struhár      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2016 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Ing. Martin Klementis  Jozef Ošlejšek Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár


   Zdržali sa:

Mgr. Ján Buocik Ing. Ján Junas Ing. Michal Kocián  Robert Muller
Mgr. Martin Pener Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Otčenášová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2016 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti do predstavenstva a dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov a. s., odvolanie členov dozornej rady a schválenie zmien stanov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Návrh zmluvy o komplexnom prenájme majetku pre CULTUS Ružinov, a. s. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Návrh - Grantový program/ výzva Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre rok 2014 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2014 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 10
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


   Proti:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Günther Furin Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová  Radovan Struhár
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Zdržali sa:

Mgr. Ján Buocik  Robert Muller Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda


   Nehlasovali:

Mgr. Boris Cehlárik Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Pavol Šmilňák


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2014 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 10
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


   Proti:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová  Radovan Struhár
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Zdržali sa:

 Martin Barkol Mgr. Ján Buocik  Robert Muller Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda      


   Nehlasovali:

Mgr. Boris Cehlárik Ing. Pavol Šmilňák    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Návrh na určenie termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2014 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Nehlasovali:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.
Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava ­ Ružinov, Mierová 21, Bratislava, v časti A o výmere 70 m2 , parc. č. 805/2, Zapísanej na LV č. 3841, k. ú Ružinov, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, súp. č. 288, z dôvodu hodného osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Proti:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Nehlasovali:

 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 15.
Rôzne - zaverecna prezentacia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Proti:

Mgr. Martin Pener Ing. Pavol Šmilňák    


   Zdržali sa:

 Martin Barkol Ing. Ján Junas    

Záznam zasadnutia