Všeobecne záväzné nariadenia

9/2000

Dátum zverejnenia: 15.03.2000
Dátum účinnosti: 15.03.2000

Požiarny poriadok

bolo zrušené s VZN 3/2015