Všeobecne záväzné nariadenia

3/2015

Dátum zverejnenia: 18.03.2015
Dátum účinnosti: 01.04.2015

Požiarny poriadok

ruší VZN 9/2000