Všeobecne záväzné nariadenia

8/2015

Dátum zverejnenia: 12.11.2015
Dátum účinnosti: 01.12.2015

o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov

ruší VZN 6/2008