Všeobecne záväzné nariadenia

6/2008

Dátum zverejnenia: 01.01.2009
Dátum účinnosti: 01.01.2009

O úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov

bolo zrušené s VZN 8/2015