Všeobecne záväzné nariadenia

28/2013

Dátum zverejnenia: 28.06.2013
Dátum účinnosti: 15.07.2013

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov.

bolo zrušené s VZN 16/2019