Všeobecne záväzné nariadenia

16/2019

Dátum zverejnenia: 23.10.2019
Dátum účinnosti: 07.11.2019

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov

ruší VZN 28/2013