Všeobecne záväzné nariadenia

26/2012

Dátum zverejnenia: 19.12.2012
Dátum účinnosti: 01.03.2013

O miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov

bolo zrušené s VZN 18/2019