Všeobecne záväzné nariadenia

23/2012

Dátum zverejnenia: 12.10.2012
Dátum účinnosti: 15.10.2012

O nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov.

bolo zrušené s VZN 4/2019