Všeobecne záväzné nariadenia

23/2012

O nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov.

bolo zrušené s VZN 4/2019