Všeobecne záväzné nariadenia

18/1998

Dátum zverejnenia: 01.11.1998
Dátum účinnosti: 01.11.1998

Trhový poriadok pre trhoviská v správe S VPS Bratislava Ružinov na území Mestskej časti Bratislava Ružinov

bolo zrušené s VZN 9/2015