Úradná tabuľa

23.10.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením – Bytový dom – Discovery Tower – ulica Mlynské nivy v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SU/CS 7587/2020/13/MER-166

do doby nadobudnutia právoplatnosti

23.10.2020

do 10.11.2020

Rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby „D_BA_Treenium" – Gagarinova a Hraničná ulica v Bratislave – k. ú Ružinov

Značka: SU/CS 234/2020/14/HBA-33

Deň doručenia: 09.11.2020

Prílohy:

23.10.2020

do 10.11.2020

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby – Administratívna budova – nadstavba podlažia, zmena strechy, Bulharská ulica 139 v Bratislave – k. ú. Trnávka

Značka: SU/CS 3562/2020/4/LBR-7

Deň doručenia: 09.11.2020

Prílohy:

23.10.2020

do 10.11.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „EUROVEA International Trade Center, Pribinova ul., Bratislava, Zmena dokončenej stavby – úpravy v Eurovea 1 – prechod medzi EUROVEA 1 a EUROVEA 2 – dodatok 01 – Pribinova ul. Bratislava

Značka: SU/CS 13145/2020/2/MAM

Deň doručenia: 09.11.2020

Prílohy:

23.10.2020

do 10.11.2020

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a kolaudácie a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a oznámenie o začatí konania prihlásenému účastníkovi konania – EUROVEA – Pribinova ulica v Bratislave

Značka: SU/CS 4526/2020/14/MAM

Deň doručenia: 09.11.2020

Prílohy:

23.10.2020

do 10.11.2020

Predloženie odvolania voči územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby „Štartovacie bývanie, Nové Záhrady" – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS 328/2020/14/MAM-23

Značka: SU/CS 328/2020/26/MAM

Deň doručenia: 09.11.2020

Prílohy:

21.10.2020

do 06.11.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – oznamuje – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" – v k. ú. Ružinov Bratislava

Značka: č. 27888/2020/SCDPK/80339

Deň doručenia: 05.11.2020

Prílohy:

21.10.2020

do 21.10.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 14059/2020/MAL

lokalita: pozemok C-KN s parc. č. 2122/4, 2123/1, 2123/9 v k. ú. Ružinov (ul. Mierová)

Prílohy:

21.10.2020

do 21.10.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 14060/2020/MAL

lokalita: pozemok s parc. č. 2122/3 v k. ú. Ružinov (ul. Mierová)

Prílohy:

21.10.2020

do 21.10.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 14061/2020/MAL

lokalita: pozemok C-KN s parc. č. 5821/1 v k. ú. Ružinov (Domové role)

Prílohy:

20.10.2020

do 20.10.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 14062/2020/REM

Výrub 1 ks dreviny na pozemku parc. č. 16524/6 v k. ú. Trnávka

Prílohy:

20.10.2020

do 20.10.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 13675/2020/REM

Výrub 4 ks drevín a 3 m2 kríkového porastu na pozemkoch parc. č. 2000/5, 2071 a 285/2 v k. ú....

Prílohy:

19.10.2020

do 03.11.2020

Návrh na zmenu rozpočtu

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu

Prílohy:

19.10.2020

do 04.11.2020

Rozhodnutie – dodatočné stavebné povolenie – povoľuje užívať – Bytový dom – súpisné číslo stavby 876 – Byt č. 01 na prízemí bytového domu – Šalviová ulica č. 32 v Bratislave – k. ú. Ružinov v Bratislave

Značka: SU/CS 5076/2020/4/MBR

Deň doručenia: 03.11.2020

Prílohy:

19.10.2020

do 04.11.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Výmena výťahov v bytovom dome Meteorová č. 1, 3, 5, 7 v Bratislave – k. ú. Ružinov

Značka: SU/CS 1536/2020/3/JAH

Deň doručenia: 03.11.2020

Prílohy:

19.10.2020

do 04.11.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytový dom, súpisné číslo stavby 3230 – Byt č. 9., na 2. poschodí – Kozmonautická 1 v Bratislave – k. ú. Ružinov

Značka: SU/CS 12498/2020/3/MBR-164

Deň doručenia: 03.11.2020

Prílohy:

19.10.2020

do 04.11.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Stavebné úpravy v byte č. 27 na 7. poschodí bytového domu Hraničná 11, Bratislava – k. ú. Ružinov

Značka: SU/CS 11964/2020/4/JAH-162

Deň doručenia: 03.11.2020

Prílohy:

19.10.2020

do 04.11.2020

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Obnova a zateplenie bytového domu Šalviová 34, 36 v Bratislave – k. ú. Ružinov v Bratislave

Značka: SU/CS 13878/2020/2/MBR

Deň doručenia: 03.11.2020

Prílohy:

19.10.2020

do 19.10.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 14023/2020/MAL

lokalita: pozemok C-KN s parc. č. 3507 v k. ú. Nivy (Malé pálenisko)

Prílohy:

16.10.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – Galvaniho Business Centrum V – Galvaniho ulica v Bratislave – prekládka VTL plynovodu – k. ú. Trnávka Bratislava

Značka: SU/CS 7586/2020/10/MER-171

do doby nadobudnutia právoplatnosti

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 26 ] ďalej » na koniec »»