Úradná tabuľa

15.11.2019

do 25.11.2019

"Preložka múrika protipovodňovej ochrany Prístavná ulica" oznámenie o zmene

Značka: ŽP/LRI

"Preložka múrika protipovodňovej ochrany Prístavná ulica" oznámenie o zmene navrhovane činnosti

Prílohy:

15.11.2019

do 15.12.2019

Výzva na okliesnenie a odstranenie stromov

Prílohy:

14.11.2019

do 02.12.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby - Kábelové prepojenie medzi SO 0501 (TS 13B) a SO2406 (BS II) - k. ú. Ružinov (Slovnaftská ul.) - líniová novostavba - inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 6488/4/2019/HST-206

Deň doručenia: 29.11.2019

Prílohy:

14.11.2019

do 02.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,rekreačná chata"- lokalita Mokráň záhon - k. ú. Trnávka - novostavba - povoľuje odstránenie - ,,chata - Zlaté piesky"- lokalita Mokráň záhon - nebytová budova

Značka: SÚ/CS 6794/2019/7/LBR-200

Deň doručenia: 29.11.2019

Prílohy:

14.11.2019

do 02.12.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby č. 37 - ,,Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy"- Areál ,,Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 2963/2019/35/KIL-37

Deň doručenia: 29.11.2019

Prílohy:

14.11.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby č. 37 - ,,Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy"- Areál ,,Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 2963/2019/35/KIL-37

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Polyfunkčný objekt - ISCARE - REPROFIT na 5. NP - zmena dokončenej stavby - nebytová budova - zdravotnícke zariadenie

Značka: SÚ/CS 4295/2019/5/MBL/ZST/AJA/MER-203

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

14.11.2019

do 29.11.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jana Boboková

Značka: 2.2.4-7180-2019/106459

Prílohy:

13.11.2019

do 29.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje - ,,Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1. úsek Bratislava - Triblavina, I. etapa"- k. ú. Trnávka, Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Farná, Chorvátsky Grob

Značka: č.05151/2019/SCDPK/91521

Deň doručenia: 28.11.2019

Prílohy:

13.11.2019

do 29.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - "Bytový dom Miletičova 48 - 54"- k. ú. Nivy - Bratislava

Značka: SÚ/CS 5857/2019/3/MBR

Deň doručenia: 28.11.2019

Prílohy:

13.11.2019

do 29.11.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania - odpoveď - PRIMA PARK - BYTOVÝ DOM, Jašíkova ul., Bratislava-Ružinov - II. etapa - nie je možné predĺžiť

Značka: SÚ/CS 3936/2019/22/MAM

Deň doručenia: 28.11.2019

Prílohy:

13.11.2019

do 13.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 18027/2019/MAL

lokalita: parc. č. 10224/1 k.ú. Staré Mesto (ul. Záhradnícka)

Prílohy:

13.11.2019

do 28.11.2019

Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu - Tibor Halada

Značka: ORPZ-BAI-ODI1-58/2019-PB

Prílohy:

13.11.2019

do 16.12.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: DU-POS DD 68/2019

Prílohy:

13.11.2019

do 13.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 17915/2019/MAL

lokalita: parc. č. 1866/1 k.ú. Ružinov (ul. Strojnícka)

Prílohy:

13.11.2019

do 29.11.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby - Automatický sklad Rajo Bratislava - Studená ulica v Bratislave - k. ú. Trnávka - novostavba

Značka: SÚ/CS 1195/2019/7/HST-34

Deň doručenia: 28.11.2019

Prílohy:

13.11.2019

do 29.11.2019

Oznámenie o začatí územného konania - INS_FTTH_BA_Bulharská - k. ú. Trnávka, Bratislava - novostavba - inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 11155/2019/3/MGU

Deň doručenia: 28.11.2019

Prílohy:

12.11.2019

do 26.11.2019

Vyhláška o konani o oprave chyby

Značka: X 200/2019 - 11

Prílohy:

12.11.2019

do 28.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - ,,Výmena výťahu a obnova výťahovej šachty ", bytový dom Sklenárová 26-32, Bratislava"- k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 17347/2019/2/LBR

Deň doručenia: 27.11.2019

Prílohy:

12.11.2019

do 28.11.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby - Polyfunkčný objekt DOAS, Košická 49, Bratislava - VIKTÓRIA - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 13837/2019/5/MER

Deň doručenia: 28.11.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 25 ] ďalej » na koniec »»