Úradná tabuľa

17.2.2020

do 17.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5862/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 764/1 (ul. Sinokvetná)

Prílohy:

17.2.2020

Informácia o začatí stavebného konania na stavbu "OFFICE Prístavná"

Značka: SU/CS 949/2020/5/MAM

Novostavba - administratívna budova, budova technického zázemia - zverejnenie do doby...

17.2.2020

do 04.03.2020

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Značka: SU/CS 4391/2020/5/MAM

Bytový dom - Jašíkova ul, Bratislava-Ružinov - zmena dokončenej stavby

Prílohy:

14.2.2020

do 03.03.2020

Zverejnenie informácie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"– Ivanská cesta v Bratislave – k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 29/2020/1/MAM

Deň doručenia: 02.03.2020

Prílohy:

14.2.2020

do 14.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5797/2020/REM

VK - Haburská ulica, parc. č. 15284/16 v k. ú. Ružinov

Prílohy:

14.2.2020

Informácia o začatí stavebného konania stavby „Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"– Ivanská cesta v Bratislave, k. ú. Trnávka

Značka: CS 5269/2020/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.2.2020

do 14.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5790/2020/REM

VK - Bulharská 89, parc. č. 14295/1 v k. ú. Trnávka

Prílohy:

14.2.2020

do 03.03.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu doby trvania – reklamné zariadenie s osvetlením s rozmermi 18,5 x 14,0 - 1ks – fasáda bytového domu Krížna 64/Trnavská 2 – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 102/2020/4/KDI-7

Deň doručenia: 02.03.2020

Prílohy:

14.2.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „Administratívno-logistické centrum, Slovaftská ul. Bratislava"– Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 3709/2020/4/MER-31

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.2.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor III. etapa – Bajkalská ulica č. 45H a 45G v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 3712/2020/5/MER-30

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.2.2020

do 06.03.2020

Verejná vyhláška DÚ_Group RP s.r.o.

Značka: ZST2

Prílohy:

14.2.2020

do 06.03.2020

Verejná vyhláška DÚ_LR Storage, s.r.o.

Značka: ZST2

Prílohy:

14.2.2020

do 06.03.2020

Verejná vyhláška DÚ_Green Stone Properties

Značka: ZST2

Prílohy:

13.2.2020

do 17.03.2020

Oznámenie o vstupe na pozemok – oznamuje vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Ružinov, mesto Bratislava-mestská časť Ružinov – (presný názov ulíc a o. č. domov viď. príloha) – vykonanie rekonštrukcie plyn. zariadenia

Značka: CZ 11060/2020

Deň doručenia:16.03.2020

Prílohy:

13.2.2020

do 02.03.2020

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – povoľuje stavbu – „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa" – k. ú. Trnávka, Vrakuňa, Most pri Bratislave, Farná

Značka: Č.:5138/2020/ŠSÚ-9/MV

Deň doručenia: 28.02.2020

Prílohy:

13.2.2020

do 02.03.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" – Areál „Cvernovky" , Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 5442/2020/3/KIL

Deň doručenia: 28.02.2020

Prílohy:

13.2.2020

do 02.03.2020

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – „Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" – Areál „Cvernovky" , Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 5442/2020/2/KIL

Deň doručenia: 28.02.2020

Prílohy:

12.2.2020

do 28.02.2020

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – „Obnova a zateplenie bytového domu" – Dulovo námestie č. 7 a 8 v Bratislave – k. ú. Nivy, Bratislava

Značka: SÚ/CS 5421/2020/3/MGU-28

Deň doručenia: 27.02.2020

Prílohy:

12.2.2020

do 28.02.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytový dom – súpisné číslo stavby 16806 – Byt č. 10 na 3. poschodí bytového domu – Strojnícka ulica 86 v Bratislave – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 5457/2020/2/MBR

Deň doručenia: 27.02.2020

Prílohy:

12.2.2020

do 12.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5681/2020/REM

Výrub - Drieňová 11/A parc. č. 15288/56 KN-C k. ú. Ružinov

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 23 ] ďalej » na koniec »»