Úradná tabuľa

20.9.2019

do 04.10.2019

Vyhlásenie výberového konania

Prílohy:

19.9.2019

do 07.10.2019

Oznámenie o začatí stavebnáho konania -,, Obnova bytového domu Komárnická 10, 12, 14, 16" - k. ú. Ružinov Bratislava - zmena dokončenej stavby - komplexná rekonštrukcia

Značka: SÚ/CS 8883/2019/4/MBR

Deň doručenia: 04.10.2019

Prílohy:

19.9.2019

do 07.10.2019

Zámer - "Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ul. v Bratislave"

Značka: ŽP/LRI

"Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ul. v Bratislave" - oznámenie o začatí konania

19.9.2019

do 07.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Výmena technológie osobných výťahov Rezedová 2 - 8 Bratislava" - k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 10545/2019/5/MBR-148

Deň doručenia: 04.10.2019

Prílohy:

19.9.2019

do 07.10.2019

Zámer - "Bytový a apartmanový dom - Sedmokrásky"

Značka: ŽP/LRI

Zámer - "Bytový a apartmanový dom - Sedmokrásky" - oznámenie o začatí konania

18.9.2019

do 04.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Výmena technológie osobného výťahu TOV 750 kg a TOV 900 kg" - Jégeho 5 v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 11187/2019/3/MBR-166

Deň doručenia: 03.10.2019

Prílohy:

18.9.2019

do 04.10.2019

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou - Bytový dom - ,,Stavebné úpravy bytu" - Trnavská cesta 74 E - k. ú. Ružinov v Bratislave

Značka: SÚ/CS 9360/2019/4/JLI

Deň doručenia: 03.10.2019

Prílohy:

18.9.2019

do 18.09.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 15647/2019/LSU

lokalita: parc. č. 1154/1 v k. ú. Ružinov /ul. Jašíkova 2/

Prílohy:

17.9.2019

do 03.10.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - ,,Obnova a zateplenie bytového domu" - Dulovo námestie č. 7 v Bratislave

Značka: SÚ/CS 15747/2019/3/MGU

Deň doručenia: 02.10.2019

Prílohy:

17.9.2019

do 02.10.2019

verejná vyhláška: upovedomenie o podaní odvolania ZP/CS 19294/2018-4768/2019/LSU

Značka: ZP CS 19294/2018-4768/2019/LSU

upovedomenie o podaní odvolania: ZP/CS 19294/2018-4768/2019/LSU - výrubové konanie / parc. č....

Prílohy:

16.9.2019

do 02.10.2019

Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia - č. SÚ/CS 7036/2019/4/MBR-111 zo dňa 08.07.2019 - ,,Obnova bytového domu a výmena výťahov, Zálužická č. 9-15, Bratislava"

Značka: SÚ/CS 14806/2019/2/MBR

Deň doručenia: 01.10.2019

Prílohy:

16.9.2019

do 02.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Výmena technológie 8 ks výťahov TOV 400kg a stavebné úpravy v bytovom dome Jašíkova ulica č. 1-15, Bratislava - k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 6460/2019/3/MBR-163

Deň doručenia: 01.10.2019

Prílohy:

16.9.2019

do 02.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Obnova bytového domu Vlčie hrdlo 63" - k. ú. Ružinov - Bratislava

Značka: SÚ/CS 11277/2019/5/MBR-161

Deň doručenia: 01.10.2019

Prílohy:

16.9.2019

do 02.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Výmena technológie osobných výťahov Sklenárova 38 - 40 Bratislava" - k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 12998/2019/3/MBR-157

Deň doručenia: 01.10.2019

Prílohy:

16.9.2019

do 02.10.2019

Rozhodnutie - zastavuje konanie vo veci odstránenia stavby - panel LOGOTYP - Ružinovská ulica č. 40 v Bratislave

Značka: SÚ/CS 2880/2019/6/MGU

Deň doručenia: 01.10.2019

Prílohy:

16.9.2019

do 21.10.2019

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Značka: EX 5278/2006-109

Prílohy:

13.9.2019

do 01.10.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výmena výťahu a obnova výťahovej šachty, Haburská 25 - 27, Bratislava

Značka: SÚ/CS 14171/2019/3/JAH

Deň doručenia: 30.09.2019

Prílohy:

12.9.2019

do 12.09.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 15370/2019/ZPA

lokalita: parc. č. 15666/1 v k. ú. Ružinov /Martinský cintorín/

Prílohy:

11.9.2019

do 27.09.2019

Rozhodnutie - Štefánii Haplovej, bytom Strojnícka 19, 821 05 Bratislava - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Značka: SÚ/CS 11665/2019/7/MGU

Deň doručenia: 26.09.2019

Prílohy:

11.9.2019

do 27.09.2019

Rozhodnutie - Márii Gažiovej, bytom č. d. 136, 059 34 Spišská Teplica - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Značka: SÚ/CS 11665/2019/9/MGU

Deň doručenia: 26.09.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 24 ] ďalej » na koniec »»