OfficeBoard

19.7.2019

do 06.08.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ES OSTREDKY - Výmena oplotenia - v areáli medzi Astronomickou a Ružinovskou ulicou - k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 8056/2019/6/MAM-109

Attachements:

19.7.2019

do 06.08.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - "Bytový dom, súpisné číslo stavby 16160" - Drieňová ulica v Bratislave - prepojenie dvoch bytových jednotiek - vznik jednej bytovej jednotky

Mark: SÚ/CS 9322/2019/5/MBR-113

Attachements:

19.7.2019

do 06.08.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Obnova bytového domu a výmena výťahov, Zálužická 9 - 15, Bratislava - katastrálne územie Ružinov

Mark: SÚ/CS 7036/2019/4/MBR-111

Attachements:

19.7.2019

do 06.08.2019

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním - ,,VN prípojka a transformačná stanica pre firmu MILKING s.r.o., Krajná ul. Bratislava"

Mark: SÚ/CS 2811/2019/4/HBA

Attachements:

19.7.2019

do 06.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania -,, Výmena technológie osobných výťahov Sklenárova 38 - 40 Bratislava"

Mark: SÚ/CS 12998/2019/2/MBR

Attachements:

19.7.2019

do 06.08.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom Na piesku - Bratislava - Ružinov - novostavba

Mark: SÚ/CS 4509/2019/7/HST-116

Attachements:

19.7.2019

do 06.08.2019

Návrh VZN

Attachements:

18.7.2019

do 01.08.2019

Verejná vyhláška - Matúš sedlák

Mark: CS 13390/2019

Attachements:

18.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - záhradná chata - budova pre šport a rekreačné účely - chata - súpisné číslo 229 - lokalita Mokráň záhon

Mark: SÚ/CS 3695/2019/3/MGU

Attachements:

18.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Parkovacie plochy - Mlynské Luhy 76 v Bratislave

Mark: SÚ/CS 5466/2019/3/MUH

Attachements:

18.7.2019

do 05.08.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Vstavba výťahov v bytovom dome na ul. Astrová 761/22, 24, 26, 28, 30, 32, Bratislava

Mark: SU/CS 9142/2019/3/JAH-110

Attachements:

18.7.2019

do 01.08.2019

Verejná vyhláška - Viola Šidlová

Mark: CS 13355/2019

Attachements:

17.7.2019

do 02.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INS_FTTH_BA_Ondavská" - katastrálne územie Nivy, Bratislava - Slovak Telekom, a.s.

Mark: OU-BA-OVBP2- 2019/17587/MES

Attachements:

17.7.2019

do 02.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INNS_FTTH_BA_Rožňavská_ Baumax" v katastrálnom území Trnávka - Slovak Telekom, a.s.

Mark: OU-BA-OVBP2-2019/74313/MES

Attachements:

17.7.2019

do 24.07.2019

Výzva - Dodávka detského nábytku do MŠ Banšelova

Attachements:

16.7.2019

do 01.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INS_FTTH_BA_Turčianska" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s.

Mark: OU-BA-OVBP2-2019/17586/MES

Attachements:

15.7.2019

do 23.07.2019

Výzva - Zabezpečenie služieb strediska environmentálnej výchovy

Attachements:

15.7.2019

do 29.07.2019

Verejná vyhláška - Martin Ferenčák

Mark: CS 13233/2019

Attachements:

12.7.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" - nová stavba - zamedzenie šíreniu kontaminácie

Mark: SÚ/CS 4498/2019/22/MAM-23

12.7.2019

do 30.07.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" - nová stavba - zamedzenie šíreniu kontaminácie

Mark: SÚ/CS 4498/2019/22/MAM-23

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 23 ] next page » last page »»