OfficeBoard

9.7.2020

do 27.07.2020

Rozhodnutie – predlžuje platnosť stavebného povolenia – „Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I. časť : Rekonštrukcia parkoviska" – mestská časť Bratislava – Vrakuňa – Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mark: Č.s.: 05988/2020/CDD-3

Attachements:

9.7.2020

do 09.07.2022

Výrubové konanie

Mark: ZP/CS 10605/2020/REM

Attachements:

9.7.2020

do 09.07.2022

Výrubové konanie

Mark: ZP/CS 10608/2020/REM

Attachements:

9.7.2020

do 27.07.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby – „Byt Seberíniho" – nebytový priestor č. 30 na prízemí bytového domu na Seberíniho ulici č. 6C v Bratislave – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: SÚ/CS 10485/2020/2/MGU

Attachements:

9.7.2020

do 17.07.2020

Výzva - Osadenie stojanov pre bicykle a kolobežky

Attachements:

8.7.2020

do 24.07.2020

Rozhodnutie – povoľuje – „Kancelárske priestory" – oblasť pri ulici Slovnaftská – k. ú. Ružinov v Bratislave

Mark: SÚ/CS 4432/2020/6/ZSO–96

Attachements:

8.7.2020

Rozhodnutie - Územný plán zóny Pošeň

7.7.2020

do 18.09.2020

Oznam o preskúmaní aktuálnosti ÚPN-Z Trnávka, Krajná-Bočná

Attachements:

7.7.2020

do 23.07.2020

Oznámenie o začatí konania – DRIVE IN – Areál bývalej Drutechny, Tomášikova – spevnené plochy – Drieňová 33 v Bratislave – k. ú. Ružinov v Bratislave

Mark: SÚ/CS 1482/2020/3/MUH

Attachements:

6.7.2020

do 06.07.2022

Výrubové konanie

Mark: ZP/CS 10429/2020/MAL

Attachements:

6.7.2020

do 22.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania na časť stavby „Novostavba rodinného domu" – Hrachová ulica, Bratislava – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 8925/2020/4/MAM

Attachements:

6.7.2020

do 22.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania na časť stavby „Novostavba rodinného domu" – Hrachová ulica, Bratislava – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 9463/2020/2/MAM

Attachements:

6.7.2020

do 22.07.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Modernizácia bytu „M+R" – byt č. 21 na 2. poschodí bytového domu Gregorova 4, Bratislava – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 5870/2020/5/MUH-95

Attachements:

6.7.2020

do 22.07.2020

Oznámenie o začatí spojeného konania – búracie povolenie – „chata – Mokráň záhon" – stavebné povolenie – „Rekreačný dom Žiška" – lokalita Studený dolec – Bratislava – k. ú. Trnávka

Mark: SÚ/CS 8044/2020/4/LBR

Attachements:

6.7.2020

do 22.07.2020

Oznámenie o zýačatí kolaudačného konania – Obnova bytového domu, Ružová dolina č. 12, Bratislava – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 10283/2020/3/MER

Attachements:

3.7.2020

do 15.07.2020

Výzva - Zhotovenie urbanistickej štúdie, Domové role, Bratislava

Attachements:

3.7.2020

do 15.07.2020

Výzva - Zhotovenie urbanistickej štúdie, Nové záhrady, Bratislava

Attachements:

3.7.2020

do 21.07.2020

Rozhodnutie – predlžuje platnosť – „Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I. časť: Rekonštrukcia parkoviska" – Mestská časť Bratislava – Vrakuňa - k. ú. Vrakuňa – Mestská časť Bratislava – Ružinov - k. ú. Ružinov

Mark: Č.s.:05988/2020/CDD-3

Attachements:

3.7.2020

do 21.07.2020

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever"

Mark: č. 07545/2020/SCDPK/50670

Attachements:

3.7.2020

do 17.07.2020

VZN 25/2020

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 23 ] next page » last page »»