OfficeBoard

19.6.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM" - Trnavská cesta č. 70 v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 3012/2019/8/MAM-18

19.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - ,, Základňová stanica a rádiový bod, BA_HRA_C Bratislava, Hraničná ulica č. 18" - novostavba

Mark: SÚ/CS 2808/2019/4/HBA

Attachements:

19.6.2019

do 08.07.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM" - Trnavská cesta č. 70 v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 3012/2019/8/MAM-18

Attachements:

19.6.2019

do 08.07.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Samostatne stojaci rodinný dom Bratislava - Ružinov, Nové záhrady VII v Bratislave - novostavba

Mark: SÚ/CS 522/2019/5/MUH-59

Attachements:

19.6.2019

do 08.07.2019

Rozhodnutie - o odvolaní Mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava - ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul. , Bratislava, stavba č. 01 - 06"

Mark: OU-BA-OVBP2-2019/47813/KVJ

Attachements:

19.6.2019

do 19.07.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Mark: EX 23587/12

Attachements:

19.6.2019

do 04.07.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ing. Oliver Danko

Mark: 101431541/2019

Attachements:

18.6.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III. etapa" - Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko - novostavba

Mark: SÚ/CS 5237/2019/9/ESK/MER-103

18.6.2019

do 04.07.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Turčianska 1 - 3, Bratislava - zmena dokončenej stavby

Mark: SÚ/CS 6884/2019/3/MBR-84

Attachements:

18.6.2019

do 04.07.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - bytový dom Vrútocká 36-42, Bratislava, stavebné úpravy bytu č.1 na prízemí bytového domu Vrútocká 36 Bratislava - zmena dokončenej stavby

Mark: SÚ/CS 5406/2019/4/MRE

Attachements:

18.6.2019

do 04.07.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ZS a RR bod BA, ostro KOPÁČ - Vlčie hrdlo v Bratislave - líniová stavba, novostavba

Mark: SÚ/CS 3855/2019/9/MUH-17

Attachements:

18.6.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Mark: 180068

Attachements:

18.6.2019

do 03.07.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Mgr.Eva Madiová, Mgr. Zuzana Madiová

Mark: ODP-6/9/2019-14541/2019

Attachements:

17.6.2019

do 02.07.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - DK Auto, s.r.o.

Mark: 101406624/2019

Attachements:

17.6.2019

do 02.07.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Alessium s.r.o.

Mark: 101433276/2019

Attachements:

14.6.2019

do 02.07.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením - Dostavba polyfunkčného objektu - ulica Domové role č. 68//B v Bratislave

Mark: SÚ/CS 3470/2019/4/JAV/MER-93

Attachements:

13.6.2019

do 01.07.2019

Rozhodnutie - vydáva súhlas s odstránením reklamnej stavby - obojstranná reklamná stavba - v blízkosti stavby na Záhradníckej ulici č. 46 v Bratislave

Mark: SÚ/CS 2863/2019/3/MGU

Attachements:

13.6.2019

do 01.07.2019

Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava - II. etapa - možnosť vyjadriť sa k novým podkladom rozhodnutia - novostavba - pozemná stavba

Mark: SÚ/CS 4201/2019/4/MAM

Attachements:

13.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a spojeného územného a stavebného konania - ,,Obytný súbor AVIDOL, 470 b.j." (ďalej len ,,stavba") - Križovatka ulíc Galvaniho a na Križovatkách, Bratislava - SO 01a Parkovací dom a úkryt CO

Mark: SÚ/CS 3224/2019/6/KIL

Attachements:

13.6.2019

do 01.07.2019

Rozhodnutie - vydáva súhlas s odstránením reklamnej stavby - obojstranná reklamná stavba - v blízkosti stavby na Záhradníckej ulici č. 46 v Bratislave

Mark: SÚ/CS 2864/2019/3/MGU

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 25 ] next page » last page »»