OfficeBoard

16.9.2019

do 02.10.2019

Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia - č. SÚ/CS 7036/2019/4/MBR-111 zo dňa 08.07.2019 - ,,Obnova bytového domu a výmena výťahov, Zálužická č. 9-15, Bratislava"

Mark: SÚ/CS 14806/2019/2/MBR

Attachements:

16.9.2019

do 02.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Výmena technológie 8 ks výťahov TOV 400kg a stavebné úpravy v bytovom dome Jašíkova ulica č. 1-15, Bratislava - k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 6460/2019/3/MBR-163

Attachements:

16.9.2019

do 02.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Obnova bytového domu Vlčie hrdlo 63" - k. ú. Ružinov - Bratislava

Mark: SÚ/CS 11277/2019/5/MBR-161

Attachements:

16.9.2019

do 02.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Výmena technológie osobných výťahov Sklenárova 38 - 40 Bratislava" - k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 12998/2019/3/MBR-157

Attachements:

16.9.2019

do 02.10.2019

Rozhodnutie - zastavuje konanie vo veci odstránenia stavby - panel LOGOTYP - Ružinovská ulica č. 40 v Bratislave

Mark: SÚ/CS 2880/2019/6/MGU

Attachements:

13.9.2019

do 01.10.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výmena výťahu a obnova výťahovej šachty, Haburská 25 - 27, Bratislava

Mark: SÚ/CS 14171/2019/3/JAH

Attachements:

12.9.2019

do 12.09.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 15370/2019/ZPA

Attachements:

11.9.2019

do 27.09.2019

Rozhodnutie - Štefánii Haplovej, bytom Strojnícka 19, 821 05 Bratislava - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Mark: SÚ/CS 11665/2019/7/MGU

Attachements:

11.9.2019

do 27.09.2019

Rozhodnutie - Márii Gažiovej, bytom č. d. 136, 059 34 Spišská Teplica - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Mark: SÚ/CS 11665/2019/9/MGU

Attachements:

11.9.2019

do 27.09.2019

Rozhodnutie - Maximiliánovi Gažimu, bytom č. d. 136, 059 34 Spišská Teplica - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - Odôvodnenie - Poučenie

Mark: SÚ/CS 11665/2019/8/MGU

Attachements:

11.9.2019

do 27.09.2019

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou - Bytový dom, byt č.2, Turčieanska 1164/46, Bratislava - nahradenie okna v obvodovom murive

Mark: SÚ/CS 10322/2019/3/JLI

Attachements:

11.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - DK Auto, s.r.o.

Mark: 102075856/2019

Attachements:

11.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dražobná a finančná spoločnosť, s.r.o.

Mark: 102076290/2019

Attachements:

11.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - DITCHWITCH, s.r.o.

Mark: 102076864/2019

Attachements:

11.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ProKer Plus, s.r.o. v likvidácii

Mark: 102073279/2019

Attachements:

10.9.2019

do 26.09.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania - odpoveď - PRIMA PARK - BYTOVÝ DOM, Jašíkova ul., Bratislava - Ružinov - II. etapa

Mark: SÚ/CS 3936/2019/22/MAM

Attachements:

10.9.2019

do 26.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - bytový dom Vrútocká 36-42, Bratislava - byt č.1 na prízemí - stavebné úpravy - vyrezanie otvoru v nosnej stene

Mark: SÚ/CS 5406/2019/5/JLI-159

Attachements:

10.9.2019

do 26.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Byt na 5.NP bytového domu" - Záhradnícka 46/A v Bratislave - zmena terasy na zimnú záhradu

Mark: SÚ/CS 14384/2019/3/MGU-164

Attachements:

10.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - ,,ZIMNÁ ZÁHRADA" - Trnavská cesta 74E v Bratislave

Mark: SÚ/CS 10467/2019/3/MBR

Attachements:

10.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu ,,Polyfunkčná stavba EUROVEA - Obchodné centrum, Pribinova ul., Bratislava - zmena dokončenej stavby - úpravy v Eurovea 1 - východná fasáda

Mark: SÚ/CS 14438/2019/2/MAM

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 24 ] next page » last page »»