Úradná tabuľa

2.6.2020

do 18.06.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním – „Záhradná chata" – Mokráň Záhon, Studený dolec, k. ú. Trnávka v Bratislave

Značka: SÚ/CS 1252/2020/5/ZSO

Deň doručenia: 17.06.2020

Prílohy:

2.6.2020

do 18.06.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívanie – „Bytový dom – Jašíkova ul., Bratislava – Ružinov" – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 4391/2020/10/MAM-85

Deň doručenia: 17.06.2020

Prílohy:

2.6.2020

do 18.06.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave" – SO-10.1 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy pre peších – Bazová ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 1382/2020/7/MAM-79

Deň doručenia: 17.06.2020

Prílohy:

2.6.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave" – SO-10.1 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy pre peších – Bazová ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 1382/2020/7/MAM-79

do doby právoplatnosti rozhodnutia

2.6.2020

do 02.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 9152/2020/REM

Výrub borovice z dôvodu vývratu

Prílohy:

1.6.2020

do 17.06.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením „Bytový dom Klincová, Bratislava-Ružinov" – Klincová ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 7660/2020/6/MAM

Deň doručenia: 16.06.2020

Prílohy:

28.5.2020

do 15.06.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – Administratívna budova dopravných a stavebných služieb a polyfunkčné objekty dopravných a stavebných služieb – Slovnaftská a Bajkalská ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 168/2020/8/MER

Deň doručenia: 12.06.2020

Prílohy:

28.5.2020

do 10.06.2020

Inštalácia nových blokov separačného strediska - oznámenie o zmene

Značka: ŽP/LRI

Inštalácia nových blokov separačného strediska k.ú. Ružinov - oznámenie o zmene navrhovanej...

Prílohy:

28.5.2020

do 10.06.2020

Výroba betónovej zmesi Vrakunská cesta Bratislava - zaslanie oznámenia o zmene

Značka: ŽP/LRI

Výroba betónovej zmesi Vrakunská cesta Bratislava - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Prílohy:

28.5.2020

do 15.06.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o povolení odstránenia stavby – „Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy" – „Areál „Cvernovky", Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 8832/2020/3/KIL

Deň doručenia: 12.06.2020

Prílohy:

28.5.2020

do 15.06.2020

Oznámenie o začatí územného konania – „Bytový dom Mierová ulica" – k. ú. Ružinov v Bratislave

Značka: SÚ/CS 7957/2020/2/KIL

Deň doručenia: 12.06.2020

Prílohy:

27.5.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „City park Ružinov" – SO 201D Polyfunkčný objekt D – Plynárenská 3D v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 3710/2020/13/MER-82

do doby nadobudnutia právoplatnosti

27.5.2020

do 12.06.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „City park Ružinov" – SO 201D Polyfunkčný objekt D – Plynárenská 3D v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 3710/2020/13/MER-82

Deň doručenia: 11.06.2020

Prílohy:

27.5.2020

do 12.06.2020

Rozhodnutie – zastavuje konanie vo veci žiadosti na vydanie stavebného povolenia – „Bytový dom - nadstavba" - SO 1 Nadstavba bytového domu – 1 b. j. /veľkopriestorový byt/ – Miletičová ulica č. 18 v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 8839/2020/3/MER-26

Deň doručenia: 11.06.2020

Prílohy:

27.5.2020

do 12.06.2020

Rozhodnutie – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – INS_FTTH_BA_Súťažná – Záhradnícka, Svätoplukova, Páričkova, Budovateľská, Karadžičova ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 933/2020/4/MUH-18

Deň doručenia: 11.06.2020

Prílohy:

27.5.2020

do 12.06.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o povolení odstránenia stavby – „Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy" – „Areál „Cvernovky", Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave

Značka: SÚ/CS 8832/2020/3/KIL

Deň doručenia: 11.06.2020

Prílohy:

27.5.2020

do 12.06.2020

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou – „Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I. časť: Rekonštrukcia parkoviska" – MČ Bratislava – Vrakuňa – MČ Bratislava – Ružinov

Značka: 05988/2020/CDD-2

Deň doručenia: 11.06.2020

Prílohy:

26.5.2020

do 10.09.2020

Rozhodnutie o otvorení MŠ a ZŠ

Podmienky fungovania materských a základných škôl od 1. júna 2020.

Prílohy:

26.5.2020

do 15.06.2020

Výberové konania na obsadenie riaditeľov ZŠ a MŠ

Prílohy:

25.5.2020

do 10.06.2020

Rozhodnutie – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – „Novostavba rodinného domu" – Hrachová ulica, Bratislava – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 5695/2020/6/MAM-21

Deň doručenia: 09.06.2020

Prílohy: