Úradná tabuľa

13.6.2019

Informácia o začatí stavebného konania a začatí spojeného územného a stavebného konania - ,,Obytný súbor AVIDOL, 470 b.j." (ďalej len ,, stavba") - Križovatka ulíc Galvaniho a Na križovatkách, Bratislava

Značka: SÚ/CS 3224/2019/4/KIL

do doby právoplatného ukončenia konania

13.6.2019

do 28.06.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Project agency s.r.o.

Značka: 101361381/2019

Prílohy:

13.6.2019

do 28.06.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: DD 04/2019

Prílohy:

13.6.2019

do 28.06.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Profi-agro, s.r.o.

Značka: 101364562/2019

Prílohy:

13.6.2019

do 01.04.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 7635/2019/ZPA

Zálužická ul.

Prílohy:

13.6.2019

do 27.06.2019

"Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 -Zmeny a doplnky"- zámer

Značka: ŽP/LRI

"Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 -Zmeny a doplnky" - oznámenie o zmene...

Prílohy:

13.6.2019

do 01.04.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 6615/2019/ZPA

Lokalita: Stálicová ul.

Prílohy:

13.6.2019

do 31.03.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 7407/2019/ZPA

Lokalita: Astronomická ul.

Prílohy:

13.6.2019

do 31.03.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 7407/2019/ZPA

Lokalita: Astronomická ul.

Prílohy:

13.6.2019

do 31.12.2020

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 11656/2019/ZPA

Lokalita: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Segnerova ul.

Prílohy:

12.6.2019

do 28.06.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu v užívaní - CityPark Ružinov - byt č. 217 - A - Plynárenská ulica 3D v Bratislave

Značka: SÚ/CS 2958/2019/10/ZSO-98

Deň doručenia: 27.06.2019

Prílohy:

12.6.2019

do 28.06.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu v užívaní - CityPark Ružinov - byt č. 216 - A - Plynárenská ulica 3D v Bratislave

Značka: SÚ/CS 2959/2019/10/ZSO-99

Deň doručenia: 27.06.2019

Prílohy:

12.6.2019

do 28.06.2019

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby ,,Záhradná chata" lokalita Mokráň záhon v Bratislave, parcela číslo 16521/228, katastrálne územie Trnávka

Značka: SÚ/CS 3025/2019/3/ZSO

Deň doručenia: 27.06.2019

Prílohy:

12.6.2019

do 28.06.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - SO.IS.105.1 Šagátová - vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. - ,, Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy"

Značka: MAGS SSU 43474/2019/350191-4/Hu

Deň doručenia: 27.06.2019

Prílohy:

12.6.2019

do 28.06.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výmena technológie osobného výťahu TOV 750 kg a TOV 900 kg - Jégeho 5 v Bratislave

Značka: SÚ/CS 10545/2019/2/MBR

Deň doručenia: 27.06.2019

Prílohy:

12.6.2019

do 27.06.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Violeta Hrješik

Značka: 101351881/2019

Prílohy:

12.6.2019

do 27.06.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Millenium invest s.r.o.

Značka: 101364089/2019

Prílohy:

12.6.2019

do 12.06.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 11618/2019/LSU

lokalita: parc. č. 1032/1 v k. ú. Ružinov /ul. Azalková/

Prílohy:

11.6.2019

do 27.06.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu doby trvania reklamnej stavby - reklamné zariadenie typu ,,Blacklight" , o rozmeroch 14,97 × 7,29 - fasáda bytového domu Krížna 64/Trnavská 2 v Bratislave

Značka: SÚ/CS 8175/2019/3/KDI-21

Deň doručenia: 26.06.2019

Prílohy:

10.6.2019

do 26.06.2019

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - ,,Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa II. časť - Úprava zastávky MHD cintorín Vrakuňa - smer Dolné hony"

Značka: SÚ/CS 6811/2019/3/HBA

Deň doručenia: 25.05.2019

Prílohy: