Úradná tabuľa

15.8.2019

Informácia o začatí stavebného konania na súbor stavieb ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2. - Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"

Značka: SÚ/CS 11755/2019/6/MAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.8.2019

do 02.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Trolejbusová trať obratisko Žellova - Mestská časť Bratislava - Ružinov, katastrálne územie Nivy

Značka: Č.s.: 6360/2019/CDD-6

Deň doručenia: 30. 08. 2019

Prílohy:

14.8.2019

do 02.09.2019

Oznámenie o začatí územného konania novým účastníkom konania - ,,Bytový dom Hraničná" - novostavba - bytová budova

Značka: SÚ/CS 4213/2019/23/MAM

Deň doručenia: 30.08.2019

Prílohy:

14.8.2019

do 29.08.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Telgárt Services s.r.o.

Značka: 101893059/2019

Prílohy:

13.8.2019

do 30.08.2019

Rozhodnutie - povoľuje - Prestavba rodinného domu na polyfunkčný objekt/ateliér umelca, administratíva, služobný byt - Mlynské luhy 90, katastrálne územie Ružinov v Bratislave

Značka: SÚ/CS 4288/2019/7/ZSO - 120

Deň doručenia: 28.08.2019

Prílohy:

13.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Smokovec a.s.

Značka: 101876808/2019

Prílohy:

13.8.2019

do 28.08.2019

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti

Značka: 414EX 111/18

Prílohy:

13.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ing. Oliver Danko

Značka: 101832470/2019

Prílohy:

13.8.2019

do 28.08.2019

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti

Značka: 414EX 132/18

Prílohy:

13.8.2019

do 28.08.2019

Exekučný príkaz

Značka: 414EX 111/18

Prílohy:

13.8.2019

do 28.08.2019

Exekučný príkaz

Značka: 414EX 132/18

Prílohy:

13.8.2019

do 17.09.2019

Zámer na prenájom - nebytové priestory v pavilóne B Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre spoločnosť HLZ, s.r.o.

Prílohy:

13.8.2019

do 31.08.2019

Výzva na predkladanie ponúk - Rezy stromov vo vybraných areáloch materských škôl v mestskej časti Bratislava - Ružinov

Prílohy:

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3533/2019/4/ZST/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3526/2019/8/ZST/MER

Deň doručenia: 27.08.2019

Prílohy:

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3533/2019/6/ZST/MER

Deň doručenia: 27.08.2019

Prílohy:

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 4097/2019/5/AJA/MER

Deň doručenia: 27.08.2019

Prílohy:

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 4097/2019/3/AJA/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3526/2019/6/ZST/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

12.8.2019

do 12.08.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 14302/2019/ZPA

lokalita: parc. č. 16518/609 v k. ú. Trnávka /Studený dolec/

Prílohy: