Úradná tabuľa

2.12.2019

do 18.12.2019

Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia - ,,Výhrevňa juh"- Vlčie hrdlo, Bratislava - ,,Plynofikácia HK1 vo Výhrevni juh"

Značka: 7922/37/2019-39167/2019/370680105/Z7-SP

Deň doručenia: 17.12.2019

Prílohy:

2.12.2019

do 10.01.2020

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Značka: 405EX 246/18-86, 28Ek/1282/2018

Prílohy:

2.12.2019

do 17.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - DPHOTO s.r.o.

Značka: 102730671/2019

Prílohy:

29.11.2019

do 13.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Miropit s.r.o.

Značka: 102697563/2019

Prílohy:

29.11.2019

do 13.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lionet group, s.r.o.

Značka: 102699090/2019

Prílohy:

29.11.2019

do 13.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Plastoil s.r.o.

Značka: 102722482/2019

Prílohy:

27.11.2019

do 12.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Wanderbrix, s.r.o.

Značka: 102679488/2019

Prílohy:

27.11.2019

do 12.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Outline, s.r.o.

Značka: 102678984/2019

Prílohy:

27.11.2019

do 12.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tekfur Sarayi, s.r.o.

Značka: 102692467/2019

Prílohy:

27.11.2019

do 13.12.2019

Rozhodnutie - zastavuje konanie - PRIMA PARK - BYTOVÝ DOM, Jašíkova ul., Bratislava-Ružinov - II. etapa - k. ú. Ružinov - novostavba - bytová budova

Značka: SÚ/CS 3936/2019/33/MAM-43

Deň doručenia: 12.12.2019

Prílohy:

27.11.2019

do 13.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 41 v bytovom dome Astrová 52, Bratislava - k. ú. Ružinov - zmena dokončenej stavby

Značka: SÚ/CS 16381/2019/3/JAH-214

Deň doručenia: 12.12.2019

Prílohy:

27.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor IV. etapa"- Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy - novostavba

Značka: SÚ/CS 13815/2019/15/MER-128

do doby nadobudnutia právoplatnosti

26.11.2019

do 12.12.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,FTTH Bratislava, Prievoz, časť 1" - západná časť lokality Prievoz, k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 3626/2019/10/MER/MUH-40

Deň doručenia: 11.12.2019

Prílohy:

26.11.2019

do 12.12.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2" - východná časť lokality Prievoz, k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 3625/2019/9/MER/MUH-39

Deň doručenia: 11.12.2019

Prílohy:

26.11.2019

do 12.12.2019

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Administratívne objekty SO 01 a SO 02 - lokalita Vlčie hrdlo, Slovnaftská ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 7452/2019/13/KUC

Deň doručenia: 11.12.2019

Prílohy:

26.11.2019

do 10.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Holding investments, s.r.o.

Značka: 102676618/2019

Prílohy:

26.11.2019

do 10.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Fashionoptic, s.r.o.

Značka: 102652151/2019

Prílohy:

26.11.2019

do 10.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Artchem, s.r.o.

Značka: 102679949/2019

Prílohy:

26.11.2019

do 10.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Monostar, s.r.o.

Značka: 102675010/2019

Prílohy:

26.11.2019

do 10.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Industriel - SK s.r.o.

Značka: 102653462/2019

Prílohy: