Úradná tabuľa

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby – povoľuje zmenu v užívaní – „Bytový dom, prízemie, nebytový priestor č. 903" – Jašíkova 22, Bratislava – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 6037/2020/10/LBR-122

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o doplnení podania – „D_BA_Treenium" – Gagarinová a Hraničná ulica v Bratislave – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 234/2020/13/HBA

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Parkovacie stojiská na Komárňanskej ulici v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 8936/2020/3/JLI-116

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „EUROVEA International Trade Center, Pribinova ul., Bratislava, Zmena dokončenej stavby – prechod medzi EUROVEA 1 a EUROVEA 2" – Pribinova ul. bratislava – k. ú. Staré Mesto – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 10251/2020/2/MAM

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

„Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD" - možnosť vyjadriť sa k novým podkladom rozhodnutia – k. ú. Ružinov – k. ú. Vrakuňa – Bratislava

Značka: SÚ/CS 947/2020/41/MAM

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania – oznamuje – Polyfunkčný dom Trenčianska – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 10900/2020/2/HST

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Výmena technológie výťahov bytový dom Hraničná 65 - 69, Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Značka: SÚ/CS 9705/2020/2/JLI

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – Obnova bytového domu Metododova 5, Bratislava – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 1191/2020/5/LBR-124

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

4.8.2020

do 20.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania opomenutým účastníkom konania – INS_FTTH_BA_Kvačalova – Záhradnícka, Svätoplukova, Páričkova, Miletičova, Košická ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 967/2020/8/MUH

Deň doručenia: 19.08.2020

Prílohy:

4.8.2020

Rozhodnutie – povoľuje odstránenie – „Páričkova ulica č. 22, 24, súp. č. 1099 – rekonštrukcia objektu, spevnené plochy" – „Areál „Cvernovky" , Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave

Značka: SÚ/CS 8832/2020/8/KIL - 119

do doby nadobudnutia právoplatnosti

4.8.2020

do 20.08.2020

Rozhodnutie – povoľuje odstránenie – Páričkova ulica č. 22, 24, súp. č. 1099 – rekonštrukcia objektu, spevnené plochy" – Areál „Cvernovky", Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave

Značka: SÚ/CS 8832/2020/8/KIL - 119

Deň doručenia: 19.08.2020

Prílohy:

4.8.2020

do 20.08.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – oznamuje – „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa"

Značka: č. 22203/2020/SCDPK/59479

Deň doručenia: 19.08.2020

Prílohy:

3.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – „Dostavba areálu NEOPROT – Administratívno-obytný komplex SARA" – Nárožie ulíc Záhradnícka a Kvačalova v Bratislave – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 11062/2020/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

3.8.2020

do 19.08.2020

Predloženie odvolania – „Bytový dom Hraničná" – Hraničná č. 65-89 – k. ú. Ružinov Bratislava

Značka: SÚ/CS 66/2020/22/MGU

Deň doručenia: 18.08.2020

Prílohy:

3.8.2020

do 19.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Rodinný dom – novostavba – ulica Nové Záhrady Bratislava – k. ú. Ružinov – bývanie – 2 bytové jednotky

Značka: SÚ/CS 9979/2/2020/HST

Deň doručenia: 18.08.2020

Prílohy:

3.8.2020

do 19.08.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz" – Preložka vodovodu – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: č. 06560/2020/SCDPK/26606

Deň doručenia: 18.08.2020

Prílohy:

3.8.2020

do 19.08.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz – k. ú. Nivy Bratislava II

Značka: č. 22514/2020/SCDPK/58092

Deň doručenia: 18.08.2020

Prílohy:

3.8.2020

do 19.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením – „Polyfunkčný komplex Klingerka" – Prekládka a ochrana koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS – Hlavné mesto SR Bratislava

Značka: MAGS SSU 54704/2020/389403-2/Hu

Deň doručenia: 18.08.2020

Prílohy:

3.8.2020

do 19.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – osvetlená reklamná stavba – na streche bytového domu Krížna 64 – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 9110/2020/2/KDI

Deň doručenia: 18.08.2020

Prílohy:

3.8.2020

do 19.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – osvetlená reklamná stavba – na časti fasády bytového domu Krížna 64 – na čast fasády bytového domu Krížna 62 – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 9109/2020/2/KDI

Deň doručenia: 18.08.2020

Prílohy: