Úradná tabuľa

19.2.2020

do 06.03.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – „BA_Ružinov, Pažítková, TS, NNK" – inžinierska stavba - miestny rozvod elektriny a transformačná stanica

Značka: 3582/2020/4/HBA zo dňa 10. 02. 2020

Deň doručenia: 05.03.2020

Prílohy:

19.2.2020

do 19.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5797/2020/REM

Prílohy:

19.2.2020

do 06.03.2020

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – Obnova bytového domu Trebišovská 15, 17,19, 21 – Výmena výťahov s vytvorením novej výťahovej stanice – k. ú. Ružinov Bratislava

Značka: SU/CS 3541/2020/3/LBR-32 zo dňa 13 02 2020

Deň doručenia: 05.03.2020

Prílohy:

19.2.2020

do 19.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5963/2020/REM

Prílohy:

19.2.2020

do 06.03.2020

Oznámenie o začatí spojeného konania o dodatočnom povolení stavby a kolaudačného konania – Prestavba rodinného domu a stavba garáže, Bielkova ulica č. 9 v Bratislave – k. ú. Trnávka

Značka: SU/CS 253/2020/4/MBR

Deň doručenia: 05.03.2020

Prílohy:

19.2.2020

do 06.03.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom, Jelačičova 16, 18, Bratislava – k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 1196/2020/2/ZSO zo dňa 10 . 02. 2020

Deň doručenia: 05.03.2020

Prílohy:

18.2.2020

do 18.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5931/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 2638/3 v k. ú. Ružinov (ul. Ľaliová)

Prílohy:

18.2.2020

do 18.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5930/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 9543, 9544 v k. ú. Nivy (ul. Liptovská)

Prílohy:

17.2.2020

do 17.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5862/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 764/1 (ul. Sinokvetná)

Prílohy:

17.2.2020

Informácia o začatí stavebného konania na stavbu "OFFICE Prístavná"

Značka: SU/CS 949/2020/5/MAM

Novostavba - administratívna budova, budova technického zázemia - zverejnenie do doby...

17.2.2020

do 04.03.2020

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Bytový dom - Jašíkova ul, Bratislava-Ružinov - zmena dokončenej stavby

Značka: SU/CS 4391/2020/5/MAM

Deň doručenia: 03.03.2020

Prílohy:

14.2.2020

do 03.03.2020

Zverejnenie informácie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"– Ivanská cesta v Bratislave – k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 29/2020/1/MAM

Deň doručenia: 02.03.2020

Prílohy:

14.2.2020

Informácia o začatí stavebného konania stavby „Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"– Ivanská cesta v Bratislave, k. ú. Trnávka

Značka: CS 5269/2020/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.2.2020

do 14.02.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 5790/2020/REM

VK - Bulharská 89, parc. č. 14295/1 v k. ú. Trnávka

Prílohy:

14.2.2020

do 03.03.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu doby trvania – reklamné zariadenie s osvetlením s rozmermi 18,5 x 14,0 - 1ks – fasáda bytového domu Krížna 64/Trnavská 2 – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 102/2020/4/KDI-7

Deň doručenia: 02.03.2020

Prílohy:

14.2.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „Administratívno-logistické centrum, Slovaftská ul. Bratislava"– Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 3709/2020/4/MER-31

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.2.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor III. etapa – Bajkalská ulica č. 45H a 45G v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 3712/2020/5/MER-30

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.2.2020

do 06.03.2020

Verejná vyhláška DÚ_Group RP s.r.o.

Značka: ZST2

Prílohy:

14.2.2020

do 06.03.2020

Verejná vyhláška DÚ_Green Stone Properties

Značka: ZST2

Prílohy:

14.2.2020

do 06.03.2020

Verejná vyhláška DÚ_LR Storage, s.r.o.

Značka: ZST2

Prílohy: