Voľby do európskeho parlamentu 2019

Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu

Od kedy do kedy sa dá ísť voliť?
Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 25. mája od 7:00 do 22:00.

Ako mám vedieť, kde je moja volebná miestnosť?
Ak ste volili v prezidentských alebo predtým v komunálnych voľbách, je to na rovnakom mieste.

Aký doklad potrebujem, ak volím vo svojom okrsku?
Volebná komisia bude na overenie totožnosti a trvalého bydliska potrebovať váš platný občiansky preukaz.

Aký doklad potrebujem, ak volím mimo svojho okrsku?
Okrem platného občianskeho preukazu potrebujete aj hlasovací preukaz.

Ako si môžem vybaviť hlasovací preukaz?
Voliči, ktorí nebudú v čase konania volieb do Európskeho parlamentu v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu. Stačí, aby svoju žiadosť doručili na miestny úrad (podľa trvalého pobytu) listom (na adresu Miestny úrad Bratislava–Ružinov, Mierová 21,  827 05 Bratislava) alebo e-mailom na volby@ruzinov.sk do 3. mája 2019.
Osobne je možné vybaviť si preukaz až do posledného pracovného dňa pred voľbami, tj. do 24. mája do 12:00.

Kde nájdem tlačovo, ktoré treba vyplniť, ak chcem hlasovací preukaz?
Tlačivo nájdete pod týmto textom od okamihu, kedy bude možné žiadať oň.

Musím si hlasovací preukaz vyzdvihnúť osobne?
Na prebratie preukazu môžete splnomocniť aj inú osobu, tá ho však môže prebrať jedine na miestnom úrade, nie na pošte.
V prípade, že chcete, aby mohli za vás prebrať doporučenú zásielku, treba postupovať v zmysle pravidiel Slovenskej pošty: https://www.posta.sk/potrebujem/prevziat-zasielku

Ako môžem hlasovať, ak som občanom SR, ale nemám trvalý pobyt na Slovensku?
Ak žijete mimo Slovenska, ale máte občianstvo SR, môžete voliť kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete pas čestné prehlásenie (to odovzdáte komisii) o tom, že trvalý pobyt máte mimo Slovenska. Tlačivo nájdete pod týmto článkom. Okrsková komisia vás dopíše do zoznamu voličov, do pasu vám zapíše, že ste volili.

Môže vo voľbách do EP voliť aj občan iného štátu EÚ, ak má trvalý pobyt na Slovensku?
Áno, takéhoto občana zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má trvalý pobyt na základe žiadosti a vyhlásenia, ktoré sú dostupné pod týmto textom. Potrebné dokumenty musí predložiť najneskôr 15. apríla, inak mu toto právo zaniká. (ep19_applicationeu)

Je možné objednať si prenosnú volebnú urnu? Prídu za mnou kdekoľvek?
Ak zo závažných, najmä zdravotných  dôvodov, nemôžete ísť odvoliť vo volebnej miestnosti vo svojom okrsku, môže požiadať o hlasovanie mimo nej. Zástupcovia komisie však za vami prídu len v rámci vášho okrsku.
Pokiaľ máte hlasovací preukaz, príde za vami komisia z okrsku, kde sa práve budete nachádzať. Urnu si môžete objednať aj počas týždňa, aj v deň voľby na tel. číslach 48 284 318 alebo 48 284 338.

Môžem si objednať urnu aj na presný čas?
Nie, z kapacitných dôvodov to nie je možné.

 

V prípade, že si potrebujete overiť, či bol Váš e-mail doručený a Váš hlasovací preukaz odoslaný, kontaktujte nás kvôli výlučne na VOLBY_KONTROLA@RUZINOV.SK alebo na čísle 0904 260 600 (v čase od 9:00 do 17:00).