Úradná tabuľa

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Revitalizácia areálu ZSE – 2. Etapa – areál ZSE Hraničná 14, Bratislava – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 4452/2020/6/ZSO-117

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Novostavba rodinného domu" – Hrachová ulica Bratislava – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 8925/2020/5/MAM-120

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Novostavba rodinného domu" – Hrachová ulica, Bratislava – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 9463/2020/3/MAM-121

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

do 24.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Výmena výťahov Haburská 17 - 23 Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Značka: SÚ/CS 8257/2020/2/JLI

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

do 24.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním – „Prístavba a rekonštrukcia záhradnej chaty" – Mokráň Záhon – k. ú. Trnávka Bratislava

Značka: SÚ/CS 7449/2020/6/ZSO

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

do 24.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním – „rekreačná chata" – Mokráň Záhon, Studený dolec – k. ú. Trnávka v Bratislave

Značka: SÚ/CS 122/2020/7/ZSO

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením – „Rekonštrukcia a prestavba rekreačnej chaty" – Mokráň záhon – stavba so s. č. 9440 – k. ú. Trnávka v Bratislave

Značka: SÚ/CS 6109/2020/8/ZSO-113

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 23 – „Štartovacie bývanie, Nové Záhrady" – Domové role Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Značka: SÚ/CS 328/2020/14/MAM-23

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 8005/2020/14/MER-114

Deň doručenia: 21.08.2020

Prílohy:

6.8.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 8005/2020/14/MER-114

do nadobudnutia právoplatnosti

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu v užívaní – „Nebytový priestor č. 1 - 15 a č. 1 -16" , prízemie budovy – Miletičova 5 v Bratislave – k. ú. Nivy – zdravotnícke zariadenie

Značka: SÚ/CS 9113/2020/6/KIL

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie – o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením – „Záhradná chata" – Mokráň Záhon, Studený dolec – k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 1252/2020/6/ZSO-109

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o doplnení podania – „INS_B2B_FTTx_BA_Mlynské nivy" – Bajkalská, Prievozská, Tučkova, Hraničná, Mlynské nivy a Komárňanská v Bratislave – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 3586/2020/5/HBA

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby – povoľuje zmenu v užívaní – „Bytový dom, prízemie, nebytový priestor č. 903" – Jašíkova 22, Bratislava – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 6037/2020/10/LBR-122

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o doplnení podania – „D_BA_Treenium" – Gagarinová a Hraničná ulica v Bratislave – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 234/2020/13/HBA

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Parkovacie stojiská na Komárňanskej ulici v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 8936/2020/3/JLI-116

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „EUROVEA International Trade Center, Pribinova ul., Bratislava, Zmena dokončenej stavby – prechod medzi EUROVEA 1 a EUROVEA 2" – Pribinova ul. bratislava – k. ú. Staré Mesto – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 10251/2020/2/MAM

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

„Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD" - možnosť vyjadriť sa k novým podkladom rozhodnutia – k. ú. Ružinov – k. ú. Vrakuňa – Bratislava

Značka: SÚ/CS 947/2020/41/MAM

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania – oznamuje – Polyfunkčný dom Trenčianska – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 10900/2020/2/HST

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Výmena technológie výťahov bytový dom Hraničná 65 - 69, Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Značka: SÚ/CS 9705/2020/2/JLI

Deň doručenia: 20.08.2020

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 25 ] ďalej » na koniec »»