Úradná tabuľa

18.7.2019

do 05.08.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Vstavba výťahov v bytovom dome na ul. Astrová 761/22, 24, 26, 28, 30, 32, Bratislava

Značka: SU/CS 9142/2019/3/JAH-110

Deň doručenia: 02.08.2019

Prílohy:

18.7.2019

do 01.08.2019

Verejná vyhláška - Viola Šidlová

Značka: CS 13355/2019

Prílohy:

17.7.2019

do 02.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INS_FTTH_BA_Ondavská" - katastrálne územie Nivy, Bratislava - Slovak Telekom, a.s.

Značka: OU-BA-OVBP2- 2019/17587/MES

Deň doručenia: 01.08.2019

Prílohy:

17.7.2019

do 02.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INNS_FTTH_BA_Rožňavská_ Baumax" v katastrálnom území Trnávka - Slovak Telekom, a.s.

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/74313/MES

Deň doručenia: 01.08.2019

Prílohy:

17.7.2019

do 24.07.2019

Výzva - Dodávka detského nábytku do MŠ Banšelova

Prílohy:

16.7.2019

do 01.08.2019

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INS_FTTH_BA_Turčianska" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s.

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/17586/MES

Deň doručenia: 31.07.2019

Prílohy:

15.7.2019

do 23.07.2019

Výzva - Zabezpečenie služieb strediska environmentálnej výchovy

Prílohy:

15.7.2019

do 29.07.2019

Verejná vyhláška - Martin Ferenčák

Značka: CS 13233/2019

Prílohy:

12.7.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" - nová stavba - zamedzenie šíreniu kontaminácie

Značka: SÚ/CS 4498/2019/22/MAM-23

do doby nadobudnutia právoplatnosti

12.7.2019

do 30.07.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" - nová stavba - zamedzenie šíreniu kontaminácie

Značka: SÚ/CS 4498/2019/22/MAM-23

Deň doručenia: 29.07.2019

Prílohy:

12.7.2019

do 30.07.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Mestská vila Elisabeth - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa" - nebytový priestor č. 5, priestor 1.14 na 1. NP - Bajkalská 45A

Značka: SÚ/CS 12591/2019/2/ZSO

Deň doručenia: 29.07.2019

Prílohy:

12.7.2019

do 21.07.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 13126/2019/LSU

lokalita: 5063/14, 5063/13, 5017/2, 3281/2, 5063/24 v k. ú. Ružinov /areál Slovnaft, okolie...

Prílohy:

10.7.2019

do 24.07.2019

Verejná vyhláška - Hniezdo SK s.r.o.

Značka: CS 12931/2019

Prílohy:

9.7.2019

do 25.07.2019

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu MČ Bratislava - Ružinov č. SÚ/CS 3002/2019/12/KIL-9 zo dňa 24.04.2019 - ,,Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" - Areál ,,Cvernovky" , Páričkova - Svätoplukova - Košická ul.

Značka: SÚ/CS 3002/2019/23/KIL

Deň doručenia: 24.04.2019

Prílohy:

8.7.2019

do 08.07.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 12743/2019/ZPA

lokalita: parc. č. 15241/2 v k. ú. Ružinov /ul. Prešovská 57/

Prílohy:

8.7.2019

do 24.07.2019

Rozhodnutie - prerušuje konanie vo veci vydania územného rozhodnutia stavby: „BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry" (ďalej len „stavba") - Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave

Značka: SÚ/CS 7956/2019/47/KIL

Deň doručenia: 23.07.2019

Prílohy:

4.7.2019

do 30.04.2020

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 12716/2019/ZPA

Lokalita: Cyrilova 9

Prílohy:

4.7.2019

do 22.07.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Obnova a modernizácia bytového domu Astrová 54 – 56" - katastrálne územie Ružinov Bratislava - zmena dokončenej stavby

Značka: SÚ/CS 7284/2019/2/MBR

Deň doručenia: 19.07.2019

Prílohy:

3.7.2019

do 18.07.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ARDEST. s.r.o.

Značka: 101547462/2019

Prílohy:

3.7.2019

do 18.07.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - AFT Slovakia, s.r.o.

Značka: 101546482/2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 23 ] ďalej » na koniec »»