Úradná tabuľa

13.9.2019

do 01.10.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výmena výťahu a obnova výťahovej šachty, Haburská 25 - 27, Bratislava

Značka: SÚ/CS 14171/2019/3/JAH

Deň doručenia: 30.09.2019

Prílohy:

12.9.2019

do 12.09.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 15370/2019/ZPA

lokalita: parc. č. 15666/1 v k. ú. Ružinov /Martinský cintorín/

Prílohy:

11.9.2019

do 27.09.2019

Rozhodnutie - Štefánii Haplovej, bytom Strojnícka 19, 821 05 Bratislava - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Značka: SÚ/CS 11665/2019/7/MGU

Deň doručenia: 26.09.2019

Prílohy:

11.9.2019

do 27.09.2019

Rozhodnutie - Márii Gažiovej, bytom č. d. 136, 059 34 Spišská Teplica - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Značka: SÚ/CS 11665/2019/9/MGU

Deň doručenia: 26.09.2019

Prílohy:

11.9.2019

do 27.09.2019

Rozhodnutie - Maximiliánovi Gažimu, bytom č. d. 136, 059 34 Spišská Teplica - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Značka: SÚ/CS 11665/2019/8/MGU

Deň doručenia: 26.09.2019

Prílohy:

11.9.2019

do 27.09.2019

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou - Bytový dom, byt č.2, Turčianska 1164/46, Bratislava - nahradenie okna v obvodovom murive

Značka: SÚ/CS 10322/2019/3/JLI

Deň doručenia: 26.09.2019

Prílohy:

11.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - DK Auto, s.r.o.

Značka: 102075856/2019

Prílohy:

11.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dražobná a finančná spoločnosť, s.r.o.

Značka: 102076290/2019

Prílohy:

11.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - DITCHWITCH, s.r.o.

Značka: 102076864/2019

Prílohy:

11.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ProKer Plus, s.r.o. v likvidácii

Značka: 102073279/2019

Prílohy:

10.9.2019

do 26.09.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania - odpoveď - PRIMA PARK - BYTOVÝ DOM, Jašíkova ul., Bratislava - Ružinov - II. etapa

Značka: SÚ/CS 3936/2019/22/MAM

Deň doručenia: 25.09.2019

Prílohy:

10.9.2019

do 26.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - bytový dom Vrútocká 36-42, Bratislava - byt č.1 na prízemí - stavebné úpravy - vyrezanie otvoru v nosnej stene

Značka: SÚ/CS 5406/2019/5/JLI-159

Deň doručenie: 25.09.2019

Prílohy:

10.9.2019

do 26.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Byt na 5.NP bytového domu" - Záhradnícka 46/A v Bratislave - zmena terasy na zimnú záhradu

Značka: SÚ/CS 14384/2019/3/MGU-164

Deň doručenia: 25.09.2019

Prílohy:

10.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - ,,ZIMNÁ ZÁHRADA" - Trnavská cesta 74E v Bratislave

Značka: SÚ/CS 10467/2019/3/MBR

Deň doručenia: 25.09.2019

Prílohy:

10.9.2019

do 26.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu ,,Polyfunkčná stavba EUROVEA - Obchodné centrum, Pribinova ul., Bratislava - zmena dokončenej stavby - úpravy v Eurovea 1 - východná fasáda

Značka: SÚ/CS 14438/2019/2/MAM

Deň doručenia: 25.09.2019

Prílohy:

10.9.2019

do 25.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - S.T.O. s.r.o.

Značka: 102048481/2019

Prílohy:

10.9.2019

do 25.09.2019

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Značka: EX 2215/2011 - 6 PK

Prílohy:

10.9.2019

do 25.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stavbau Group, s.r.o.

Značka: 102048610/2019

Prílohy:

10.9.2019

do 26.09.2019

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia - ,,Výstavba mobilnej betonárne - Bratislava - Prístav" - katastrálne územie Nivy Bratislava - novostavba - dočasná

Značka: SÚ/CS 2942/2019/19/MSU

Deň doručenia: 25.09.2019

Prílohy:

9.9.2019

do 30.09.2019

Výzvy na voľby členov rady školy

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 24 ] ďalej » na koniec »»