Všeobecne záväzné nariadenia

24/2018

Dátum zverejnenia: 03.05.2018
Dátum účinnosti: 18.05.2018

o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti