Dotačná komisia

Zasadnutie: 12.07.2019 o 08:30

Program

  1. Grant č. 34 Blumenau  „Letná škola počítačovej grafiky“ – záver odovzdávanie diplomov – ZŠ P. Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava – cca o 09:00 hod.
    (pán Struss – 0907 707 433) 
  1. Grant č. 15 Ružinovská tenisová akadémia Nevädová – „Športujeme zdravo a hravo – RTAN tenis a florbal kemp 2019“ –  Tenisový areál Šk Slávia Filozof, „MV“, Nevädzová 2/A, Bratislava - cca o 10:00 hod.
    (pán Križánek – 0905 429 939) 
  1. Grant č. 33 DOMKA Miletičova – „Prímestský tábor 2019“  - Mládežnícke stredisko na Miletičovej 7, Bratislava -  cca o 11:00 hod.
    (pán Kubovič – 0902 418 358)